อายุที่แท้จริงของร่างกายบอกได้ด้วยสายดีเอ็นเอ( Telomere Length )

 อายุที่แท้จริงของร่างกายบอกได้ด้วยสายดีเอ็นเอ(  Telomere Length )

การตรวจวัดระดับความยาวของสายดีเอ็นเอ มีความสำคัญสำหรับคนที่รักสุขภาพและต้องการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว เราจะได้รู้อายุของเซลล์ภายในร่างกายของเราว่ามีการแปรผันตรงกับอายุจริงของเราหรือไม่ การหดสั้นลงของสายดีเอ็นเอ หมายถึง ชีวิตของเราจะสั้นลงเรื่อยๆจากความเสื่อมสภาพของเซลล์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคหลายชนิด เช่นโรคหลอดเลือด โรคระบบประสาท และโรคมะเร็งชนิดต่างๆ อีกทั้งยังทำให้เกิดความเสื่อมชราของเซลล์ในร่างกาย ในอีกด้านหนึ่งหากสายDNA มีขนาดยาวสามารถบ่งบอกว่าสภาวะร่างกายของเราอยู่ในเกณฑ์ดีและจะมีชีวิตที่ยืนยาว

ปัจจัยที่มีผลต่อการหดสั้นของสายดีเอ็นเอ ได้แก่

-กรรมพันธุ์

-พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ ความอ้วน ความเครียด การนอนหลับ

-สภาวะรอบตัว

จะดีกว่าไหม...หากเราได้รู้ว่าสายDNA ของเราสั้นหรือยาว เพื่อให้เราได้บำรุง รักษา เพื่อให้ สายDNA ของเรายืดยาวไปพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรง

 

            ด้วยความปรารถนาดีจากแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย