คำแนะนำสำหรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในผู้เป็นเบาหวาน

คำแนะนำสำหรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในผู้เป็นเบาหวาน

  1. เหตุใดผู้เป็นเบาหวานควรได้รับวัคซีน ?

ผู้เป็นโรคเบาหวานหากคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี มีโอกาสเกิดความรุนแรงจากการติดเชื้อได้มากกว่าคนทั่วไป ซึ่งวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรง และอัตราการเสียชีวิต จากโรคโควิด 19 ได้มากกว่าร้อยละ 90

  1. ผู้ได้รับยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด

สามารถได้รับวัคซีนได้ โดยกดบริเวณที่ฉีดยาให้แน่นอย่างน้อย 2 นาที และแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนได้รับการฉีดวัคซีน *ผู้ที่กินยาวาร์ฟาริน ซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวัดระดับการแข็งตัวของเลือด ให้เหมาะสมก่อนรับวัคซีน

  1. วัคซีนโควิด 19 กับระดับน้ำตาลในเลือด

หลังฉีดวัคซีน อาจมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ควรมีการเจาะระดับน้ำตาลปลายนิ้วอย่างสม่ำเสมอ ภายใน 48 ชั่วโมงหลังฉีดยา และหากมีน้ำตาลสูงควรฉีดยาแก้ระดับน้ำตาลที่สูงให้ลงมาเป็นปกติ หรือกินยาตามคำแนะนำของแพทย์

  1. การดูแลตนเองหลังฉีดวัคซีน

แนวทางอื่นๆ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ในผู้ป่วยเบาหวาน

  • ตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้วอย่างสม่ำเสมอและฉีดยา หรือกินยา เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ
  • ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ
  • พักผ่อนและดูแลร่างกายให้แข็งแรง และผ่อนคลายจิตใจมีสุขภาวะที่ดี
<