คำแนะนำ...เตรียมตัวอย่างไร ก่อน-หลัง การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

คำแนะนำ...เตรียมตัวอย่างไร

ก่อน-หลัง

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

- ต้องมั่นใจว่า ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง งดรับวัคซีน เช่น ตั้งครรภ์ อยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยรุนแรง มีอาการป่วย มีไข้สูง ท้องเสียรุนแรงก่อนฉีด

- หากมีประวัติแพ้วัคซีนหรือแพ้ยา ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีน

- พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรงดอาหารก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

- หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้นั่งรอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที

- ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากทนไม่ไหว ก็สามารถทานพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด ซ้ำได้ถ้าจำเป็น ควรห่าง 6 ชั่วโมง ห้ามกินยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex โดยหลีกเลี่ยงการรับประทานยากลุ่มนี้ กรณีจำเป็นควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์

- การฉีดวัคซีน COVID-19 ควรเว้นระยะห่างกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 14-1 เดือน โดยฉีดวัคซีนCOVID-19 ให้ครบก่อน เพราะอันตรายกว่า

 - ถ้าทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ สามารถทานได้ตามปกติ แต่เมื่อฉีดวัคซีน COVID-19  แล้ว ควรกดตรงตำแหน่งที่ฉีดนาน 1 นาที

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลCOVID-19