โรคตาแดง ระบาด ช่วงหน้าฝน

โรคตาแดง ระบาด ช่วงหน้าฝน

โรคตาแดง
      โรคตาแดงเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Viral Conjunctivitis 
เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่ Adenovirus มักจะระบาดในชุมชน โรงเรียน ที่ทำงาน การติดต่อมักจะติดต่อโดยการสัมผัสทางมือ เครื่องมือ  สระว่ายน้ำ ฤดูกาลของโรคตาแดง มักพบผู้ติดเชื้อไวรัสตาแดงในฤดูฝน

อาการที่สำคัญ คือ  ตาแดงเฉียบพลัน น้ำตาไหล เยื่อบุตาบวม ต่อมน้ำเหลืองหน้าหูโต เคืองตาเล็กน้อย บางรายอาจจะมีเลือดออกที่ตาขาว อาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งก่อน    แล้วค่อยลามมาอีกข้างหนึ่ง
เนื่องจากโรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัสจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงสัมผัสกับ
คนอื่นเป็นเวลา 7 วันนับตั้งแต่เกิดอาการ 

การติดเชื้อไวรัส  กลุ่มอาดิโนไวรัส ส่วนใหญ่จะติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วย ที่ติดมากับนิ้วมือ และแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง ไม่ติดต่อทางการสบสายตา ทางอากาศ หรือทางรับประทานอาหารร่วมกัน อาการเกิดได้ภายใน 1-2 วัน ระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ 14 วัน

การติดต่อ  จะติดต่อกันง่ายมากโดย
 1. การคลุกคลีใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคตาแดง
 2. ใช้เสื้อผ้า หรือสิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
 3. ปล่อยให้ฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา
 4. ปล่อยให้แมลงวี่ หรือแมลงวันตอมตา
 5. ไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะมือและใบหน้า
ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัส จะมีอาการตาแดง เคืองตา ตาขาวจะมีสีแดงเรื่อ ๆ น้ำตาไหล เจ็บตา มักจะมีขี้ตามากร่วมด้วย การติดเชื้อแบคทีเรีย มักเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อน แล้วจะติดต่อมายังตาอีกข้างได้ ถ้าไม่ระวังให้ดี ถ้าระมัดระวังไม่ให้น้ำตามข้างที่ติดเชื้อไว้รัส มาถูกตาข้างที่ดี จะไม่เป็นตาแดง แต่ส่วนใหญ่มักเป็นไปอีกข้างอย่างรวดเร็ว
 
การป้องกัน 
1. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ 
2. ไม่คลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย 
3. ถ้ามีฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที 
4. อย่าปล่อยให้แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา 
5. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้สะอาดอยู่เสมอ 
ผู้ป่วยโรคตาแดงควรหยุดเรียนหรือหยุดงานรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคตาแดงลุกลาม หรือติดต่อสู่คนอื่น
        
               ด้วยความปรารถนาดีจากแผนกจักษุและเลสิค รพ.วิภาวดี