โรคควรระวัง ก่อนการตั้งครรภ์

โรคควรระวัง ก่อนการตั้งครรภ์

             บางทีผู้ที่กำลังจะเป็นแม่หรือตั้งครรภ์  อาจจะเคยเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ  มาก่อน  ซึ่งอาการเจ็บป่วยเหล่านี้  นับเป็นความอันตรายต่อการตั้งครรภ์มาก  เพราะเมื่อตั้งครรภ์ผลข้างเคียงจะส่งผลกระทบเป็นปัญหาแก่คุณแม่เองรวมทั้งทารกน้อยในครรภ์อีกด้วย  ซึ่งโรคที่สำคัญและมีอันตราย ดังนี้

 

- โรคความดันโลหิตสูง

 

- โรคซีด

 

- โรควัณโรคปอด

 

- โรคไตเรื้อรัง

 

- โรคเบาหวาน

 

- โรคหัวใจ

 

- โรคหืด

 

- โรคหัดเยอรมัน

 

        โรคดังกล่าวนี้  จะมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์  หรือในขณะที่คลอดและหลังการคลอดได้อีกด้วย  ซึ่งอาจจะมีผลเสียต่อทารกในครรภ์

 

 

 

                                 ขอบคุณข้อมูลหนังสือ Baby Guide