เกลือกับความดันโลหิต

เกลือกับความดันโลหิต

การลดปริมาณเกลือ จะลดความดันโลหิต ดังนั้นจึงไม่ควรจะรับประทานอาหารที่มีรสเค็มรับประทานเกลือได้ไม่เกินวันละ 3/4  ช้อนชา

ปริมาณเกลือเปรียบเทียบ

เกลือ 1/4  ช้อนชา เท่ากับโซเดียม  500 มิลิกรัม

เกลือ 1/2 ช้อนชา เท่ากับโซเดียม  1,000 มิลิกรัม

เกลือ 3/4 ช้อนชา เท่ากับโซเดียม  1,500 มิลิกรัม

เกลือ 1 ช้อนชา เท่ากับโซเดียม  2,000 มิลิกรัม

ด้วยความปรารถนาดี จากศูนย์หัวใจ รพ.วิภาวดี

<