มาควบคุมความดันโลหิตกันแบบง่าย ๆ

มาควบคุมความดันโลหิตกันแบบง่าย ๆ

 
  

สถิติองค์การอนามัยโลกพบผู้มีความดันโลหิตสูงถึง 1,000 ล้านคน ทำให้เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนทั่วโลก

            สำหรับไทยพบอัตราป่วยและเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ที่น่ากังวลคือ ผู้ที่เป็นร้อยละ  60  ในเพศชาย และ 40 ในเพศหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน  เนื่องจากไม่ทราบว่าตนเองเป็น เพราะจะไม่ปรากฏอาการชัดเจนในช่วงแรกแต่จะมีภาวะระดับความดันโลหิตสูงเรื้อรัง

            ค่าความดันปกติ ถือเอาค่าตัวบนน้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท  และค่าตัวล่างน้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท หากค่าดังกล่างสูงเกินกำหนดต่อเนื่องและไม่ได้รักษา แรงดันในหลอดเลือดที่สูงจะไปทำลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะสำคัญทั่วร่างกายทำให้เส้นเลือดแดงแข็ง ลดความเร็วการไหลเวียนเลือด-ออกซิเจนไปสู่หัวใจ

            เป็นสาเหตุเกิดภาวะหัวใจวาย เส้นเลือดในสมองอุดตัน/แตก ทำให้พิการหรืออัมพาตได้

            นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทำให้ไตล้มเหลวหรือภาวะไตวาย

            ทั้งนี้โรคนี้สามารถควบคุม-ป้องกันให้อยู่ในภาวะปกติได้โดยคุมอาหารที่มีเกลือสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ

            ควรลดอาหารผ่านกระบวนการ อาหารสำเร็จรูป หมัก ดอง อาหารกระป๋อง อาหารขยะ  ซึ่งมีโซเดียมสูง เช่น ขนมถุง เบอร์เกอร์  ไก่ทอด  ไส้กรอก  เป็นต้น

            ลดอาหารมีไขมัน-น้ำตาลสูง เพิ่มผลไม้หวานน้อย ลดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่

ไม่เครียด ออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เช่น ขึ้นบันไดแทนลิฟต์ เดินไปตลาด ทำงานบ้าน ฯลฯ

            ควรตรวจคัดกรองอยู่เสมอ โดยตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

            สำหรับผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วต้องรับประทานยาต่อเนื่องและพบแพทย์สม่ำเสมอ-วัดความดันโลหิตเป็นประจำพร้อมจดบันทึกใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นคนปกติ

ด้วยความปรารถนาดี จาก รพ.วิภาวดี