โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

 

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นอาการเตือน โรคทางสมองเสื่อม มักมีอาการ เช่น ลืมแว่นตา ลืมว่าปิดประตูบ้านแล้วหรือยัง ลืมชื่อคนรู้จัก คล้ายๆ ความจำเสื่อม และอาการหลงลืมที่ไม่รุนแรง ร้อยละ 30 ของคนเหล่านี้จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อม

สาเหตุของอาการหลงลืม

- สมาธิสั้น มักพบในผู้ที่ทำงานหลายอย่างพร้อมๆกัน เป็นประเท “ได้หน้า ลืมหลัง”

- มีความวิตกกังวลที่มากเกินไปจนทำให้นอนไม่หลับ และเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยครั้ง ทำให้สมองเกิดอาการล้า จึงมีอาการหลงลืม

- ภาวะซึมเศร้า จากการสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรัก ไม่มีงานทำ ภาระหนี้สิน หรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรัง อุบัติเหตุทางสมอง รวมถึงอายุที่เพิ่มขึ้น

สาเหตุของโรคสมองเสื่อม มีดังนี้

- โรคอัลไซเมอร์

- โรคหลอดเลือดสมอง

- โรคอัลไซเมอร์ ร่วมกับ โรคหลอดเลือดสมอง

- โรคพาร์กิสัน

- อุบัติเหตุทางสมอง

อาการเตือนโรคอัลไซเมอร์

- การคิดคำนวณเริ่มช้าลง

- บริหารงานที่ผิดพลาดบ่อยขึ้น

- อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม       

- ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งของเครื่องใช้บางชนิดที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ

- พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หลีกหนีตัวเองจากสังคม

ปัจจัยเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

- น้ำหนักลด ความดันโลหิตสูง เป็นหลอดเลือดหัวใจ

- โรคเบาหวาน ไขมันครอเรสเตอรอสูงและไขมันชนิดความหนาแน่นต่ำ

- การรับประทานอาหาร ฮอร์โมนและการออกกำลังกาย

- ขาดวิตามินบี 12

- ฯลฯ

วิธีการป้องกัน

- ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ได้

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

- เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

- นั่งสมาธิ

- ดูแลและควบคุมในเรื่องของอารมณ์