10 พฤติกรรมทำลายไต ควรลดเลี่ยง

10 พฤติกรรมทำลายไต ควรลดเลี่ยง

ไต เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วเหลือง มี 2 ข้าง อยู่ด้านหลังใต้กระดูกชายโครงบั้นเอว ซ้ายขวาข้างละ 1 อัน

 

หน้าที่ของไต

 1. ขับของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญอาหาร 
 2. รักษาความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย
 3. สร้างสารควบคุมความดันโลหิต
 4. กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด
 5. กำจัดสารพิษ สารเคมี รวมทั้งขับถ่ายยาออกจากร่างกาย

 

10  พฤติกรรมทำลายไต ควรลดเลี่ยง

 1. กลั้นปัสสาวะ Holding Urine
 2. ดื่มน้ำไม่เพียงพอ Do not Drinking Enoungh Water
 3. รับประทานอาหารรสเค็มมากเกินไป Excessive Salt Intake 
 4. ไม่รักษาอาการติดเชื้อทั่วไปอย่างถูกต้องในทันที Do Not Treat The Intection Immediately
 5. รับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไป Excessive Animal Protein Intake
 6. ใช้ยาฉีดอินซูลิน ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน To Long Use Of Insulin
 7. ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป Excessive Alcohl Use
 8. พักผ่อนไม่เพียงพอ Sleep Deprivation
 9. ใช้ยาระงับความเจ็บปวดบ่อยๆ Painkillers Abuse
 10. รับประทานอาหารไม่เพียงพอ Vitamin and Mineral Deficiency

 

ด้วยความปรารถนาดี รพ.วิภาวดี