สุขภาพดีได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้ชีวิตตามหลัก 6 อ.

       แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้หลัก 6 อ. ตามศาสตร์ชะลอวัย มาส่งเสริม และดูแลให้มีสุขภาพที่ดี
 

       อ.  ที่  1  อาหาร   อาหารดี สุขภาพดี เคล็ดลับง่าย ๆ  คือ รับประทานให้ครบ 3 มื้อ หนักมื้อเช้า เบามื้อเที่ยง เลี่ยงแป้งมื้อเย็น ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  เพิ่มการกินผักมากขึ้น ไม่ควรตัดอาหารประเภทไขมันออกจากมื้ออาหาร เลือกรับประทานไขมันดี ใช้หลัก Caloric restriction  และควรรับประทานอาหารเสริมที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
 

        อ. ที่  2  อาศัยแบบไลฟ์สไตล์สุขภาพดี ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินชีวิตมีแต่ความเร่งรีบ ทำให้เราไม่ได้รับประทานอาหารเช้า ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย และนอนดึก พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายให้มีความผิดเพี้ยนทุกระบบ ทางแก้คือการกลับคืนสู่วิถีทางธรรมชาติ ทำได้โดยการมีวินัยในการดำรงชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภพ หรือใช้ชีวิตตาม Biological Clock
 

       อ. ที่  3  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพียงแค่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 30-60 นาที  ซึ่งต้องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ หรือการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน และการสร้างความสมดุลในการทรงตัว ปิดท้ายด้วยการยืดเหยียด เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายด้วย
 

        อ. ที่  4  เอนกายนอน การนอนเป็นส่วนหนึ่งของการชะลอความแก่  เรามาอดอาหารเช้า ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ นอนอย่างมีคุณภาพ เข้านอนเร็วขึ้นตั้งแต่เวลา 21.00 น. ปิดแสงไฟ ปิดม่านให้มืดสนิท ไม่มีเสียงและคลื่นความถี่ต่าง ๆ รบกวน เพื่อการหลับที่สนิทในช่วงเวลาที่ Growth Hormone  หลั่งในช่วง 24.00-01.00 น. ฮอร์โมนเหล่านี้จะไปซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายที่เสื่อมให้กลับมาดีขึ้น 
 

       อ. ที่ 5  เอาน้ำหนักส่วนเกินออก คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ สูงกว่าผู้ที่มีน้ำหนักในระดับมาตรฐาน การลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 

        อ. ที่ 6  อ่อนเยาว์ด้วยฮอร์โมนที่สมดุล ฮอร์โมนต่าง ๆในร่างกายเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อระบบการทำงานส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น Growth Hormone ที่ช่วยกระตุ้นความอ่อนเยาว์และชะลอความเสื่อมของร่างกาย  ถ้าเราต้องการชะลอความเสื่อม รักษาความอ่อนเยาว์ของเราไว้ ต้องมีการปรับความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายที่ดี เพื่อความอ่อนเยาว์ที่ยาวนาน
 

        แค่เราปฏิบัติตามทั้งหมด 6 อ. นี้ เราก็จะสามารถชะลอความเสื่อมของร่างกาย  คงไว้ในความอ่อนเยาว์ และมีสุขภาพที่ดี สามารถลดภาระค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้ด้วย
 

         ด้วยความปรารถนาดี จากแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย