กลิ่นปาก

เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ สาเหตุจากในช่องปาก และสาเหตุภายนอกช่องปาก

สาเหตุจากในช่องปาก

ได้แก่ มีแผลในช่องปาก ฟันผุ เหงือกอักเสบ และกลุ่มคนที่ใส่เครื่องมือภายในปาก เช่น เครื่องมือจัดฟัน ฟันปลอม หากดูแลความสะอาดไม่ดี ก็อาจเกิดกลิ่นได้เช่นกัน นอกจากนั้นน้ำลายซึ่งคอยช่วยชะล้างสิ่งสกปรกออกจากภายในปาก หากหลั่งออกมาน้อยก็อาจทำให้สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ภายในปากเกิดการบูดเน่า และเกิดกลิ่นปากได้

สาเหตุภายนอกช่องปาก

ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ การรับประทานอาหารบางชนิดที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม เครื่องเทศ นอกจากนี้โรคระบบทางเดินหายใจก็เป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นปากได้ เช่น โรคไซนัสอักเสบ โรคทอนซิลอักเสบ โรคมะเร็งโพรงกระดูก กรดไหลย้อน โรคปอดเรื้อรัง วัณโรค มะเร็งปอด เบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ดี

ดังนั้นหากรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มมีกลิ่นปากหรือมีกลิ่นแปลกๆเกิดขึ้นเป็นเวลานานและเรื้อรังให้ไปพบแพทย์ ทันตแพทย์ เพื่อตรวจสอบและหาสาเหตุเพื่อแก้ไขต่อไป ซึ่งสาเหตุหลักประมาณร้อยละ 90 มาจากในช่องปาก

แนวทางการรักษา

การดูแลสุขอนามัยช่องปากโดยเน้นการทำความสะอาดฟันและลิ้นรวมถึงการกำจัดและรักษาปัญหาพยาธิสภาพในช่องปาก เช่น ฟันผุ วัสดุอุดฟันสภาพไม่ดี เหงือกอักเสบ เป็นต้น รวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างพอเพียง และการดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวม ไม่เครียด และพักผ่อนให้เพียงพอ

<