ภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (Temporomandibular Joint Disorder)

คือ ภาวะที่ข้อต่อระหว่างขากรรไกรบนและล่างไม่สามารถทำงานอย่างที่ควร มีผลต่อการเคลื่อนขากรรไกรล่างไปในทิศทางข้างหน้า ข้างหลัง หรือด้านข้างได้

สาเหตุอาจเกิดจาก       
     - แผ่นหมอนรองกระดูกสึกกร่อน หรือเคลื่อนตัวออกนอกตำแหน่ง
     - กระดูกอ่อนของข้อต่อถูกทำลายจากภาวะข้อเสื่อม
     - ข้อต่อถูกกระทบกระเทือนจากปัจจัยภายนอกหรืออาจจะหาสาเหตุไม่ได้ก็เป็นไปได้เช่นกัน

อาการที่พบได้บ่อย      
    - ปวดศีรษะ ปวดหู ปวดบริเวณหลังตา
    - เสียงคลิกเวลาอ้างปากหรือหุบปาก
    - ปวดจากการหาว อ้าปากกว้าง เคี้ยวอาหาร
    - ขากรรไกรค้าง
    - เจ็บกล้ามเนื้อขากรรไกร

วิธีการรักษา  
        ยังไม่มีวิธีการรักษาที่แน่นอน แต่มีวิธีบรรเทาอาการได้หลายวิธีดังนี้ 
            - การรับประทานยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้อักเสบ เพื่อลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ
           - การใส่อุปกรณ์ป้องกันการกระทบของฟันบนและล่าง
           - การผ่อนคลาย เพื่อควบคุมความตึงเครียดของกล้ามเนื้อขากรรไกร เช่น ระมัดระวังพฤติกรรมการกัดเค้นฟัน การกัดของแข็ง
          -  หากการรักษาแบบประคับประคองไม่ได้ผล อาจต้องรักษาด้วยวิธีอื่นๆแทน เช่น การฉีดยาเข้าข้อต่อหรือกล้ามเนื้อ พวกยาสเตียรอยด์ สาร Botulinum toxin หรือการผ่าตัดข้อต่อขากรรไกรแบบส่องกล้องขนาดเล็ก หรือการผ่าตัดเปิดข้อต่อขากรรไกร