ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้อย่างไรบ้าง ?

- หากท่านมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย มีโอกาสสัมผัสกลุ่มเสี่ยง ท่านสามารถ ตรวจ COVID-19   ได้โดยไม่เสียค่าตรวจ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ จากกรมควบคุมโรค ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าบริการ รพ. ค่ายาและค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเบิกตามสิทธิ์ประกันที่ท่านมี

- หากท่านไม่มีอาการ และประสงค์จะตรวจแบบ Covid-19 Screening Test รพ.มีบริการ ในราคาพิเศษ 3,500 บาท (กรณีต้องการใบรับรองแพทย์ ชำระเพิ่มเติม 500 บาท)  รู้ผลใน 24-48 ชม.

 

 รพ.วิภาวดี มีบริการสำหรับผู้พบเชื้อ ท่านจะได้รับการดูแลรักษาตัวในรพ.เป็นกรณีคนไข้ใน ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นมีประกัน หรือมีส่วนเกินสิทธิ์)

รพ.วิภาวดี ได้เตรียมความพร้อมไว้ อย่างมีระบบ ดังนี้

 1. เมื่อผลการตรวจพบว่าท่านติดเชื้อ Covid-19 ทาง รพ. จะรายงานกรมควบคุมโรค รักษาตัวในรพ.เป็นกรณีคนไข้ใน ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นมีประกัน หรือมีส่วนเกินสิทธิ์)

2. กรณีห้องพักผู้ป่วย ที่รับรักษา ของโรงพยาบาลวิภาวดีเต็ม โรงพยาบาลวิภาวดีได้จัดเตรียมรพ.วิภาราม ชัยปราการ ไว้รองรับสำหรับผู้ที่ต้องรักษา

 3. คนไข้ Covid-19 หลังจากรักษา ที่ รพ.วิภาวดี หรือรพ.วิภาราม ชัยปราการอย่างน้อย 7 วัน และมีอาการดีขึ้นจนมีความปลอดภัยแล้ว จะถูกส่งมา สังเกตอาการต่อที่โรงแรม ปริ้นส์ตันปาร์ค (Hospitel) โดยทีมแพทย์ พยาบาล จะให้การดูแล และรับรักษาต่อไป

 

 โรงพยาบาลวิภาวดี ขอขอบคุณ ที่ท่านเลือกใช้บริการของเรา โรงพยาบาลวิภาวดีพร้อมจะอยู่เคียงข้างท่าน และเราจะต่อสู้กับวิกฤติ Covid-19 นี้ ไปด้วยกัน

 #COVID19 #โรงพยาบาลวิภาวดี

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 0-2561-1111 กด 2