เอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray)

เอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray)

 

        เป็นการตรวจเอกซเรย์ที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดี เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน,ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ  เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่

 

       ปัจจุบันแผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี มีเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ให้บริการจำนวน 3 เครื่อง สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการจำนวนมาก และรวดเร็วมากขึ้น เพราะใช้ตัวรับภาพแบบดิจิตอล(Image plate) รวมทั้งยังใช้ระบบ PACS ทำให้สามารถส่งภาพและเรียกดูภาพเอกซเรย์ได้ด้วยความรวดเร็ว