การดูแลระวังรักษาเท้า ผู้เป็นเบาหวาน

การดูแลระวังรักษาเท้า ผู้เป็นเบาหวาน

การดูแลระวังรักษาเท้า ผู้เป็นเบาหวาน
         การดูและ ระวังรักษาเท้าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้เป้นเบาหวาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน มีอัตราเสี่ยงต่อการเปิดแผลเรื้อรัง หรือเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงมากกว่าคนปกติ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ดีพอ อาจลุกลามถึงต้องเสียนิ้วหรือขา สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการเอาใจใส่สำรวจเท้าทุกวัน ถ้าเกิดความผิดปกติควรได้รับการดูแลตั้งแต่ระยะสั้น

สาเหตุผู้ที่เป็นเบาหวานเกิดแผลที่เท้ากว่าคนปกติ
     1. ผู้ที่เป็นเบาหวานมานาน ส่วนใหญ่พบมีการเสื่อมของส่วนประสาทส่วนปลายที่ไปเลี้ยงมือและเท้า การรับความรู้สึกน้อยลงเกิดอาการชา โดยเฉพาะนิ้วเท้า การรับความรู้สึกน้อยลงเกิดอาการชา โดยเฉพาะนิ้วเท้ามีโอกาสเป็นแผลโดยไม่รู้ตัวหรือกว่าจะสังเกตพบ แผลได้ลูกลามไปมาก เมื่อประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขาและเท้าเสื่อม กล้ามเนื้อจะแฟบลงทำให้รูปร่างของเท้าผิดปกติ นิ้วเท้างอขึ้น เท้ารับน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ บริเวณที่รับน้ำหนักมากหรือถูกกดอยู่เป็นเวลานานจะหนาขึ้น เกิดเป็นตาปลาหรือเป็นแผล

     2. การไหลเวียนของโลหิตที่สู่ขาลดลง เนื่องจากผนังหลอดเลือดแดงหนาขึ้นทำให้ขาดอาหารและออกซิเจนผิวหนังจะบางลง แผลหายช้า เกิดอาการปวดที่น่องเวลาเดิน ถ้าเป็นมากจนหลอดเลือดอุดตัน เนื้อเยื่อส่วนปลายจะตายมีสีดล่ำดำขึ้น จนต้องตัดนิ้วหรือนิ้วแห้งดำหลุดไปได้

     3. ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลในโลหิตสูงอยู่นาน จะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะเชื้อราที่ผิวหนังระหว่างนิ้วเท้า ทำให้ผิวหนังกลอกมีแผลเกิดขึ้น อาจมีเชื้อโรคที่รุนแรงเกิดขึ้นตามมา

วิธีป้องกัน
     การเสื่อมของประสาทส่วนปลาย
          ขณะนี้ยังไม่มีวิธีที่ดีพอสำหรับป้องกันไม่ให้เกิด แต่อาจทำให้เกิดช้าลงหรือความรุนแรงน้อยลง โดยการควบคุมเบาหวาน รักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์