ล่มปากอ่าว

ล่มปากอ่าว
การหลั่งเร็วคืออะไร?
การหลั่งเร็ว (premature ejaculation , PE) หรือ นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ หรือ ล่มปากอ่าวหมายถึงภาวะที่ฝ่ายชายไม่สามารถควบคุมการหลั่งให้นานพอที่ฝ่ายหญิงจะถึงจุดสุดยอด

การหลั่งเร็วเป็นอาการป่วยซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ที่เป็นและมีลักษณะ3อย่าง ดังนี้

หลั่งก่อนการสอดใส่หรือช่วงเวลาระหว่างสอดใส่และการหลั่งสั้นมาก

ไม่สามารถควบคุมการหลั่งได้

รู้สึกไม่มีความสุขหรือความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักทำให้มีปัญหา

1ใน3ของผู้ชายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเผชิญกับอาการหลั่งเร็ว

การรักษาอาการหลั่งเร็ว

1.เทคนิคการปรับพฤติกรรมได้แก่เทคนิค“ stop - start”และ”squeeze”

2.การปรึกษาทางจิตวิทยา

3.การลดความไวในการรับความรู้สึกขององคชาต คือ การใช้ถุงยางอนามัยที่หนาขึ้นและการใช้ยาชาชนิดครีมหรือสเปรย์วิธีนี้ทำให้ระคายเคืองที่ปลายองคชาตและอาจทำให้ช่องคลอดหมดความรู้สึก

4.รักษาด้วยยายาเม็ดชนิดรับประทานสามารถใช้ได้ตามความต้องการครั้งละ1เม็ดและมีความปลอดภัยสูง

        อะไรคือความแตกต่างระหว่างภาวะหลั่งเร็วกับภาวการณ์แข็งตัวบกพร่อง

ผลกระทบของการหลั่งเร็วมีอะไรบ้าง

ความคิดเห็นของผู้ชาย

         ผู้ชายที่มีภาวะหลั่งเร็วรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์บางครั้งถึงกับหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งหมดแม้แต่คู่สมรสก็อาจจะรู้สึกว่ามีบางสิ่งขาดหายไปและส่งผลกระทบต่อความใกล้ชิดสนิทสนมต่อกัน

ความคิดเห็นของผู้หญิง

         หญิงที่คู่รักมีภาวะหลั่งเร็วแทบจะไม่มีความพึงพอใจในการร่วมรักและกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผู้หญิงหลายคนรู้สึกโกรธและขุ่นเคืองเนื่องจากภาวะหลั่งเร็วดูคล้ายกับฝ่ายชายเห็นแก่ตัวในการร่วมรัก

แบบทดสอบ

          Thai Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT) คือ แบบทดสอบที่ใช้วินิจฉัยภาวะหลั่งเร็วโดยให้ผู้ชายเป็นผู้ประเมินด้วยตนเองประกอบด้วยคำถามต่อไปนี้

1.การควบคุมการหลั่งน้ำอสุจิของคุณเป็นอย่างไร

〇 (0)ไม่ยากเลย

〇(1)ไม่ค่อยยากนัก

〇(2)ยากปานกลาง

〇(3)ยากมาก

〇(4)ยากอย่างยิ่ง

2.คุณหลั่งน้ำอสุจิก่อนเวลาที่คุณต้องการ

〇(0)เกือบจะไม่เคยหรือไม่เคยเลย0 %

〇(1)เคยประมาณ25 %

〇(2)เคยประมาณ50 %

〇 (3)เคยประมาณ75 %

〇 (4)เกือบทุกครั้งหรือเป็นประจำ100 %

3.คุณเคยหลั่งน้ำอสุจิเมื่อถูกกระตุ้นเพียงเล็กน้อย

〇(0)เกือบจะไม่เคยหรือไม่เคยเลย0 %

〇(1)เคยประมาณ25 %

〇 (2)เคยประมาณ50 %

〇 (3)เคยประมาณ75 %

〇(4)เกือบทุกครั้งหรือเป็นประจำ100 %

4.คุณรู้สึกหงุดหงิดเพราะคุณหลั่งน้ำอสุจิก่อนเวลาที่คุณต้องการ

〇(0)ไม่เลย

〇(1)เล็กน้อย

〇(2)ปานกลาง

〇(3)มาก

〇(4)มากที่สุด

5.คุณรู้สึกกังวลเมื่อเวลาที่คุณหลั่งน้ำอสุจิแล้วขณะที่คู่ของคุณยังรู้สึกไม่พึงพอใจอย่างมากกับการมีเพศสัมพันธ์

〇(0)ไม่เลย

〇(1)เล็กน้อย

〇(2)ปานกลาง

〇(3)มาก

〇 (4)มากที่สุด

PEDT scoreผลตรวจการทดสอบแบบสอบถาม

PEDT score≥11:มีอาการหลั่งเร็ว

PEDT score = 9 or 10:มีความเสี่ยงที่จะมีอาการหลั่งเร็ว

PEDT score≤8:ไม่มีอาการหลั่งเร็ว

<