บริการอายุรกรรม (จิตเวช)

ให้บริการ ให้คำปรึกษาในเรื่องสุขภาพทางด้านจิตใจ หรือการรักษาฝ่ายกายภาพแล้วเกิดภาวะเรื้อรัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการฝังเข็ม เพื่อบรรเทาอาการ เจ็บปวด ทุกข์ทรมานลงได้บ้าง สุขภาพจิตดีขึ้น โดยการตรวจรักษา เป็นเฉพาะผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่รับเป็นผู้ป่วยใน ถ้าจำเป็นต้อง Admit จะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

ข้อมูลบริการอายุรกรรม (จิตเวช)

เครื่องมือและการรักษาที่มีให้

 

ให้บริการ ให้คำปรึกษาในเรื่องสุขภาพทางด้านจิตใจ หรือการรักษาฝ่ายกายภาพแล้วเกิดภาวะเรื้อรัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการฝังเข็ม เพื่อบรรเทาอาการ เจ็บปวด ทุกข์ทรมานลงได้บ้าง สุขภาพจิตดีขึ้น โดยการตรวจรักษา เป็นเฉพาะผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่รับเป็นผู้ป่วยใน ถ้าจำเป็นต้อง Admit จะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

  • การพูดคุยสอบถาม อาจเป็นเฉพาะผู้รับบริการหรือทั้งครอบครัวเพื่อหาสาเหตุ
  • การตรวจและรักษาทางยา มีการนัดหมายตามกำหนดเวลาจนอาการดีขึ้น จะมีการปรับขนาดของยาจนผู้ป่วยมีสภาพจิตใจดีขึ้น อยู่ในสังคมได้มากขึ้น

ให้บริการโดยการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเท่านั้น 

คลินิกบริการอายุรกรรม (จิตเวช) โทร. 02-561-1111, 02-058-1111 ต่อ 1214

 

แพคเกจและโปรโมชั่นบริการอายุรกรรม (จิตเวช)

<