คลินิกบริการอายุรกรรม (จิตเวช)

  ให้บริการ ให้คำปรึกษาในเรื่องสุขภาพทางด้านจิตใจ หรือการรักษาฝ่ายกายภาพแล้วเกิดภาวะเรื้อรัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการฝังเข็ม เพื่อบรรเทาอาการ เจ็บปวด ทุกข์ทรมานลงได้บ้าง สุขภาพจิตดีขึ้น โดยการตรวจรักษา เป็นเฉพาะผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่รับเป็นผู้ป่วยใน ถ้าจำเป็นต้อง Admit จะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

ข้อมูลคลินิกบริการอายุรกรรม (จิตเวช)

เครื่องมือและการรักษาที่มีให้

  • การฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
  •  การพูดคุยสอบถาม อาจเป็นเฉพาะผู้รับบริการหรือทั้งครอบครัวเพื่อหาสาเหตุ
  • การตรวจและรักษาทางยา มีการนัดหมายตามกำหนดเวลาจนอาการดีขึ้น จะมีการปรับขนาดของยาจนผู้ป่วยมีสภาพจิตใจดีขึ้น อยู่ในสังคมได้มากขึ้น

วันเวลาการให้บริการ
 เปิดให้บริการ จันทร์ ถึง พฤหัสบดี และ อาทิตย์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-1111 กด 1214

 

แพคเกจและโปรโมชั่นคลินิกบริการอายุรกรรม (จิตเวช)