การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

                ในปัจจุบัน ประชาชน มีความตื่นตัวในการตรวจสุขภาพมากขึ้น บางกรณีมีกฎหมายบังคับ มีสวัสดิการให้พนักงานมีการตรวจสุขภาพในโอกาสต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพก่อนศึกษาต่อ ก่อนเข้าทำงาน  และการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น รวมทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดโปรโมชั่น ให้ได้เห็นกันทั่วไป

                ซึ่งก็มีอีกหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพทั้งๆที่ดูแข็งแรง ตรวจแล้วได้อะไร บางคนกลัวและไม่กล้ากลัวเจอโรค เป้าหมายที่แท้จริงของคนตรวจสุขภาพนั้น  ก็เพื่อนำผลการตรวจมาส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้เรามี ชีวิตยืนยาว ลดการเจ็บป่วยสร้างเสริม คุณภาพชีวิต และเพื่อการรักษากรณีเจอโรคในระยะแรกๆ

                หลายท่านเข้าใจผิดว่าการตรวจสุขภาพต้องมีการตรวจเลือด ตรวจ X-ray เท่านั้นที่จำเป็น แต่การตรวจสุขภาพให้คลอบคลุมทุกด้าน เป็นสิ่งสิ่งที่จำเป็นไม่น้อยกว่าผลเลือด ผล X-ray ได้แก่ ประวัติความเสี่ยงต่างๆ เช่น ประวัติคนครอบครัวเป็นโรคอะไรบ้าง ประวัติการเจ็บป่วย การใช้ยา การรับวัคซีน การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรแจ้งกับแพทย์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจอื่นๆ

                การตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะโรคบางอย่างเป็นภัยเงียบ ไม่แสดงอาการ ในระยะแรก เช่น เบาหวาน ความดันสูง มะเร็งระยะเริ่มแรกควรตรวจค้นหาความเสี่ยงเพื่อรู้ก่อนจึงสามารถรักษา หรือลดความรุนแรงของโรคได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

                นอกจากการตรวจสุขภาพแล้ว ในปัจจุบันมีโรคหลายโรคที่สามารถติดต่อได้โดยง่ายๆ และมีอันตรายถึงชีวิต ที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ จึงต้องมีการรับวัคซีนป้องกันโรค ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

Ø     งดอาหารก่อนมารับการตรวจ 8-10 ชั่วโมง

Ø     น้ำเปล่าและยาประจำตัว  สามารถรับประทานได้  ก่อนมาตรวจสุขภาพ

Ø     หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

Ø     ไม่ควรสูบบุหรี่  ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ เพราะจำทำให้ความดันโลหิตสูงเกินไปจากปกติของท่าน

Ø     ควรพักผ่อนให้เพียงพอ  ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ

Ø     ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ  24-48 ชั่วโมง

Ø     หากรับประทานยาประจำ (รวมถึงอาหารเสริมบางชนิด)อยู่ควรแจ้งแพทย์ก่อนตรวจสุขภาพ เพราะยาและอาหารเสริมบางชนิดมีผลต่อการตรวจเลือด, ผลการตรวจปัสสาวะหรือผลการตรวจอุจจาระ

Ø     ควรหลีกเลี่ยงงานเลี้ยง  ที่จำเป็นต้องรับประทานมื้อใหญ่ (Big Meal) ก่อนมาตรวจสุขภาพ  48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน)

Ø     หากมีการตรวจการได้ยิน  ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดัง (ไม่เข้าไปใกล้เครื่องจักร  หรือดิสโก้เทค  หรือแหล่งของเสียงดังอื่น ๆ ที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล)  อย่างน้อย 14 ชั่วโมงก่อนมารับการตรวจการได้ยิน

Ø     ในกรณีที่ท่านมีการตรวจสมรรถภาพของการทำงานปอด

§       ท่านควรงดอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนตรวจ

§       ห้ามออกกำลังกายก่อนมาตรวจเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที

§       ควรสวมเสื้อผ้าหลวม ๆ สบาย ๆ และหากท่านได้ยาขยายหลอด  ควรหยุดยาขยายหลอดลมก่อนรับการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (ให้นำยาประจำตัวมาด้วยเพื่อใช้หลังตรวจเสร็จ)

-    ยาพ่นขยายหลอดลม งด 6-8 ชั่วโมง

-    ยากินขยายหลอดลม งด 12 ชั่วโมง

-    ยากินขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาว งด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ  :

1. หากมีการนัดการตรวจกระเพาะอาหาร  ให้งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดก่อนมาพบแพทย์อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

2.ควรพักผ่อนให้เพียงพอ (พักผ่อนไม่เพียงมีผลต่อความดันโลหิต)

3.ผู้หญิงไม่ควรตรวจสุขภาพระหว่างมีประจำเดือน (มีผลต่อผลตรวจปัสสาวะ)

4.ปรึกษาแพทย์ก่อนตรวจ เพื่อแจ้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติต่างๆ ทำความเข้าใจกับ รายการตรวจหรือ Packaeg เพื่อการตรวจสุขภาพที่คุ้มค่าเหมาะสม

 

               สุดท้าย ทุกท่านได้รับผลการตรวจแล้วนำไปปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร การตรวจสุขภาพจะไม่มีประโยชน์อันใด  ถ้าท่านเพียงแต่เก็บพวกนั้นไว้ มาตรวจสุขภาพกันเถอะ