การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 งดอาหารก่อนมารับการตรวจ 8-10 ชั่วโมง  น้ำเปล่าและยาประจำตัว สามารถรับประทานได้ ก่อนมาตรวจสุขภาพ  หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

Ø     งดอาหารก่อนมารับการตรวจ 8-10 ชั่วโมง

Ø     น้ำเปล่าและยาประจำตัว  สามารถรับประทานได้  ก่อนมาตรวจสุขภาพ

Ø     หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

Ø     ไม่ควรสูบบุหรี่  ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ เพราะจำทำให้ความดันโลหิตสูงเกินไปจากปกติของท่าน

Ø     ควรพักผ่อนให้เพียงพอ  ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ

Ø     ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ  24-48 ชั่วโมง

Ø     หากรับประทานยาประจำ (รวมถึงอาหารเสริมบางชนิด)อยู่ควรแจ้งแพทย์ก่อนตรวจสุขภาพ เพราะยาและอาหารเสริมบางชนิดมีผลต่อการตรวจเลือด, ผลการตรวจปัสสาวะหรือผลการตรวจอุจจาระ

Ø     ควรหลีกเลี่ยงงานเลี้ยง  ที่จำเป็นต้องรับประทานมื้อใหญ่ (Big Meal) ก่อนมาตรวจสุขภาพ  48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน)

Ø     หากมีการตรวจการได้ยิน  ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดัง (ไม่เข้าไปใกล้เครื่องจักร  หรือดิสโก้เทค  หรือแหล่งของเสียงดังอื่น ๆ ที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล)  อย่างน้อย 14 ชั่วโมงก่อนมารับการตรวจการได้ยิน

Ø     ในกรณีที่ท่านมีการตรวจสมรรถภาพของการทำงานปอด

§       ท่านควรงดอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนตรวจ

§       ห้ามออกกำลังกายก่อนมาตรวจเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที

§       ควรสวมเสื้อผ้าหลวม ๆ สบาย ๆ และหากท่านได้ยาขยายหลอด  ควรหยุดยาขยายหลอดลมก่อนรับการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (ให้นำยาประจำตัวมาด้วยเพื่อใช้หลังตรวจเสร็จ)

-    ยาพ่นขยายหลอดลม งด 6-8 ชั่วโมง

-    ยากินขยายหลอดลม งด 12 ชั่วโมง

-    ยากินขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาว งด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ  หากมีการนัดการตรวจกระเพาะอาหาร  ให้งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดก่อนมาพบแพทย์อย่างน้อย 6 ชั่วโมง