ป้องกันพฤติกรรม... “Bully” ด้วย 4 วิธี

 

คำจำกัดความของ Bully

 

            Bully เป็นการแสดงความก้าวร้าวรุนแรง   กลั่นแกล้ง   รังแกผู้อื่นทั้งทางวาจาและร่างกาย เป็นการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง ที่พบบ่อยมักเป็นการล้อเลียน รูปร่าง   หน้าตา   สถานะทางสังคม   รวมถึงการประจานกันทางโซเชียลมีเดีย

 

สาเหตุของการข่มเหงรักแก (Bully)

 

            จากการศึกษาพบว่าผู้กระทำการเพราะความไม่พอใจ  ถูกทำให้ขายหน้า โกรธหรือต้องการแสดงตัวตนในสังคม  การศึกษาหลายสิบปีที่ผ่านมา พบว่าการรับสื่อที่มีความรุนแรง เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เด็กมีพฤติกรรมรุนแรงมากขึ้น  ในระยะยาวการได้รับสื่อที่มีความรุนแรงซ้ำๆ จะทำให้ซึมซับความรุนแรงและยอมรับว่าพฤติกรรมรุนแรง เป็นเรื่องปกติธรรมดา

 

Cyber bullying

 

 

            ปัญหาการข่มเหงรังแกทางอินเตอร์เน็ต  กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ลักษณะเฉพาะของ Cyber bullying ผู้กระทำอาจเป็นบุคคลนิรนาม   อาจใช้ชื่อปลอมหรือใช้ชื่อบุคคลอื่นแทน มีความสามารถในการแพร่กระจายให้คนรู้ได้ในวงกว้าง แรงจูงใจในการทำ Cyber bullying  ได้แก่  การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  ความต้องการให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น อาจจะทำเพื่อความสนุกสนานรวมทั้งเพื่อแก้แค้น เหยื่อของ Cyber bullying มักจะขาความมั่นในในตนเอง  มีภาวะซึมเศร้าสูง มีปัญหาพฤติกรรม  และส่งผลถึงพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย

 

คำแนะนำสำหรับการป้องกันการข่มเหงรังแก (Bully)


          1. เด็กที่ถูกข่มเหงรังแก (Bully)  มักเป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจในตนเอง  ผู้ปกครองอาจแสดงให้เด็กเห็นถึงการสร้างความมั่นใจ ลดการพาตนเองเข้าไปในสิ่งแวดล้อมข่มเหงรังแก  การนิ่งเฉยต่อการ bully จะช่วยให้เรื่องราวหายไปอย่างรวดเร็ว  ผู้ลงมือ  อาจจะรู้สึกเบื่อไปเองในที่สุด

 

      2. การจัดการเมื่อต้องเผชิญหน้า

- เดินหนีออกจากสถานการณ์

- พูดด้วยน้ำเสียงที่เข้มแข็งและท่าทีที่มั่นคง  ว่าไม่ชอบการกระทำ รวมถึงวาจาต่างๆที่ถูกกล่าวถึง

- แจ้งครูหรือผู้ใหญ่


3.    ครอบครัวและครู  ควรประสานงานกัน เพื่อรายงานความเปลี่ยนแปลง ของพฤติกรรมเด็ก

 

4.  นักจิตวิทยา  ควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเป็นรายบุคคล  ซึ่งจะเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว

 

 พญ.พนิตษา  ยุกตะนันทน์  แพทย์ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รพ.วิภาวดี