ไข้หวัดมะเขือเทศ

ไข้หวัดมะเขือเทศ

         มาจากเชื้อไวรัสคอกซากี A16 (Coxsakie A16) ซึ่งเชื้อตัวนี้เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อมาจากไวรัสชิคุนกุนยา และไวรัสไข้เลือดออกในบางรายด้วย พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งเชื้อนี้สามารถแพร่กระจายได้ง่ายจากการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด หรือหยิบจับของเล่นเข้าปาก

อาการของโรคไข้หวัดมะเขือเทศ

  • อาการปวดเมื่อยตามตัว
  • มีไข้ อ่อนเพลีย
  • คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
  • มีผื่นลักษณะแดงเป็นตุ่มน้ำคล้ายมะเขือเทศ
  • บางรายจะมีอาการบวมตามข้อ

การรักษา

       เนื่องจากยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต และสามารถหายเองได้ส่วนใหญ่จึงรักษาตามอาการทานยาลดไข้ ยาแก้ปวด ทานอาหารอ่อนๆ และให้ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ

การป้องกัน จะเหมือนกับโรคมือ เท้า ปาก โดยเน้นเรื่องสุขอนามัย

  • ล้างมือบ่อยๆอย่างถูกวิธี
  • หมั่นทำความสะอาดของเล่น และพื้นผิวบริเวณโดยรอบสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
  • หากพบเห็นความผิดปกติ หรือมีอาการรุนแรงควรมาพบแพทย์

ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.วิภาวดี

พญ.ปราณี สิตะโปสะ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อรพ.วิภาวดี