สมองและระบบประสาท

สมองและระบบประสาท  Neurology Center 

Healthy Brain Healthy life  สมองดี ชีวีเป็นสุข
 

 

ข้อมูลสมองและระบบประสาท

การบริการ (Services) 

 •  อายุรกรรมประสาท (Neurology Services)
 •  ศัลยกรรมประสาท (Neurosurgery Services)
 • เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางระบบประสาท (Neurological diagnostic Technology )

อายุรกรรมประสาท(Neurology Services)

 • ปวดศรีษะ (Headaches)
 • เวียนศรีษะบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (Vertigo)
 • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)
 • โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน (Stroke)
 • STROKE  Fast Tract
 • ภาวะการนอนผิดปกติ (Sleep Disorders)  
 • โรคสมองเสื่อม (Dementia)
 • โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy /seizure)  
 • อาการปวดที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประสาท เช่น ปวดคล้ายไฟฟ้าช็อต/เข็มแทง ปวดแสบปวดร้อน (Neuropathic pain)
 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และพาร์กินสัน (Movement Disorder & Parkinson’s Disease)
 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular Diseases)

ศัลยกรรมประสาท(Neurosurgery Services)

 • ศัลยกรรมสมอง (Brain Surgery) การผ่าตัดสมอง
 • เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)
 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery)
 • อุบัติเหตุที่ศรีษะ (Head Injury)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ Vascular Neurosurgery : เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral aneurysm), เส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation : AVM)
 • Epilepsy surgery วิธีการรักษาโรคพาร์กินสัน หรือโรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ
 • Peripheral Nerve Surgery การบาดเจ็บระบบประสาทส่วนปลาย
 • Stereotactic Radiosurgery (การฉายรังสีร่วมพิกัด) หรือ Stereotastic Radiotherapy (รังสีศัลยกรรม) ใช้ในการดูรอยโรคกลุ่มเนื้องอกในสมอง, มะเร็ง, เส้นเลือดในสมองผิดปกติ และการปวดบริเวณใบหน้าจากเส้นประสาทคู่ที่ 5
 • การตรวจวินิจฉัยทางระบบประสาท (Neurological diagnostic Technology)
 • การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography : CT Scan)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance : MRI, MRA)
 • การตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Duplex Ultrasounds) เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าและส่วนหลัง ทำที่แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง (Electroencephalography: EEG) เพื่อดูการทำงานของเซลล์สมองในผู้ป่วยที่มีอาการหมดสติ มึนงง สับสน หรือประสบอุบัติเหตุทางสมอง และภาวะโรคหลอดเลือดสมอง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyography : EMG) ค้นหาความบกพร่องของเส้นประสาท จากอาการชาที่มือ ชาเท้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Study : NCS) เพื่อตรวจดูโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย เช่น มือชา เท้าชา การกดทับเส้นประสาทที่มือหรือขา ทำที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Polysomnography/ Sleep Test)
 • การฉีดสีเข้าเส้นเลือดสมอง (Cerebral Angiography)  เป็นการฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงสมองและคอ ด้วยเครื่อง X-Ray
 • เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) เพื่อรักษาโรคทางสมอง ได้แก่ โรคอัมพาต อัมพฤกษ์ โรคพาร์กินสัน โรคเส้นประสาทส่วนปลาย โรคปวดศีรษะไมเกรน เป็นต้น และใช้รักษาโรคซึมเศร้าได้ ด้วยการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมองและระบบประสาท ให้บริการ เวลา 07.00 – 20.00 น. โทร.0-2561-1111 ต่อ 1221,1222,1214

 

แพคเกจและโปรโมชั่นสมองและระบบประสาท