แผนกสมองและระบบประสาท

Healthy Brain Healthy life  สมองดี ชีวีเป็นสุข

 

ข้อมูลแผนกสมองและระบบประสาท

การบริการ (Services) 

 • อายุรกรรมประสาท (Neurology Services)
 • ศัลยกรรมประสาท (Neurosurgery Services)
 • เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางระบบประสาท (Neurological diagnostic Technology )

อายุรกรรมประสาท(Neurology Services)

 • ปวดศรีษะ (Headaches)
 • เวียนศรีษะบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (Vertigo)
 • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)
 • โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน (Stroke)
 • STROKE  Fast Tract
 • ภาวะการนอนผิดปกติ (Sleep Disorders)  
 • โรคสมองเสื่อม (Dementia)
 • โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy /seizure)  
 • อาการปวดที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประสาท เช่น ปวดคล้ายไฟฟ้าช็อต/เข็มแทง ปวดแสบปวดร้อน (Neuropathic pain)
 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และพาร์กินสัน (Movement Disorder & Parkinson’s Disease)
 •  
 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular Diseases)

ศัลยกรรมประสาท(Neurosurgery Services)

 • ศัลยกรรมสมอง (Brain Surgery)
 • เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)
 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery)
 • อุบัติเหตุที่ศรีษะ (Head Injury)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ Vascular Neurosurgery : เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral aneurysm), เส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation : AVM)
 • Functional Neurosurgery : การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมอง (Deep brain stimulation : DBS) , Epilepsy surgery
 • Pediatric Neurosurgery
 • Peripheral Nerve Surgery
 • Stereotactic Radiosurgery, Stereotastic Radiotherapy, Gamma Knife , Novalis 

การตรวจวินิจฉัยทางระบบประสาท (Neurological diagnostic Technology)

 • การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography : CT Scan)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance : MRI, MRA)
 • การตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Duplex Ultrasounds)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง (Electroencephalography: EEG)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyography : EMG)
 • การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Study : NCS)
 • การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Polysomnography/ Sleep Test)
 • การตรวจหลอดเลือดในกะโหลกศีรษะ (Transcranial Doppler Ultrasounds : TCD) 
 • การฉีดสีเข้าเส้นเลือดสมอง (Cerebral Angiography)

เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก(Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)

        เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก เป็นเครื่องที่อาศัยหลักการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าผ่านขดเลือดเหนี่ยวนำเป็นคลื่นแม่เหล็ก ซึ่งสามารถผ่านเนื้อเยื่อและกะโหลกศีรษะได้ ใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางสมอง ได้แก่ โรคอัมพาต อัมพฤกษ์ โรคพาร์กินสัน โรคเส้นประสาทส่วนปลาย โรคปวดศีรษะไมเกรน เป็นต้น และใช้รักษาโรคซึมเศร้าได้ การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

    1. การกระตุ้นด้วยคลื่นความถี่สูง โดยใช้ความแรงของการกระตุ้นตั้งแต่ 1 รอบต่อวินาทีขึ้นไป สำหรับรักษาโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ โรคพาร์กินสัน ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น

    2. การกระตุ้นด้วยคลื่นความถี่ต่ำ โดยใช้ความแรงของการกระตุ้นต่ำกว่า 1 รอบต่อวินาที จะยับยั้งการทำงานของสมองที่ทำงานมากเกินไป เช่น โรคปวดศีรษะไมเกรน เป็นต้น

ข้อบ่งใช้ในการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก

    โรคซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวนที่เกิดขึ้นหลังอุบัติเหตุทางสมอง อาการปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง อาการปวดจากเส้นประสาท โรคสมอง ได้แก่ โรคอัมพาต อัมพฤกษ์ โรคพาร์กินสัน เป็นต้น

วิธีการรักษา

    ทำการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กวันละ 1 ครั้งจำนวน 5-10 วัน (เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาได้เต็มที่) ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ต่อการรักษา 1 ครั้ง ทั้งนี้แพทย์จะคอยถามและสังเกตอาการตลอดระยะเวลาในการกระตุ้น

ผลการรักษา

    คลื่นแม่เหล็กจะส่งดีต่อการทำงานของวงจรในสมอง มีผลต่อสารสื่อประสาท หลายชนิด เช่น ซีโรโทนิน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทเกี่ยวกับโรคไมเกรน อาการเจ็บปวด และความเครียด ลดอาการกล้ามเนื้อเกร็ง และลดอาการซึมเศร้า

ข้อห้าม

    ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pace maker) ผู้ที่มีโลหะในศีรษะ เช่น เคยผ่าตัดหลอดเลือดสมองโป่งพองและใช้อุปกรณ์หนีบหลอดเลือด หรือตามร่างกาย โรคลมชัก

ผลข้างเคียงที่พบ

    มีความร้อนบริเวณที่กระตุ้น เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กทำให้อุณหภูมิภายในสมองสูงขึ้นแต่น้อยมากจะมีปวดตึงศีรษะบริเวณที่ทำการกระตุ้น คลื่นไส้ วิงเวียน อาการชัก อารมณ์พลุ่งพล่าน สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

ข้อแนะนำก่อนทำ

    1. แพทย์จะแนะนำการรักษา ข้อบ่งชี้ และข้อห้ามในการใช้เครื่องมือดังกล่าว

    2. ก่อนทำการกระตุ้นสมอง แพทย์จะกระตุ้นเส้นประสาทส่วนปลายก่อน เพื่อให้ร่างกายรับรู้และคุ้นเคยกับความแรงและความถี่ของการกระตุ้น

    3. เมื่อท่านคุ้นเคยแล้ว แพทย์จะกระตุ้นสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็น เช่น อัมพาต อัมพฤกษ์ จะกระตุ้นสมองด้านตรงกันข้ามกับอาการอ่อนแรง เป็นต้น โดยกระตุ้นซ้ำเป็นชุดๆ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท

ให้บริการ เวลา 07.00 – 20.00 น.

โทร.0-2561-1111, 0-2058-1111  ต่อ 1221,1222,1214

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกสมองและระบบประสาท