แผนกโรคมะเร็ง

ให้การรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยตรวจระดับความผิดปกติของเม็ดเลือด เพื่อเตรียมให้ยาเคมีบำบัด รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ข้อมูลแผนกโรคมะเร็ง

แผนกโรคมะเร็งให้บริการตรวจระดับความผิดปกติของเม็ดเลือด รวมถึงการวิเคราะห์และวางแผนการรักษาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเคมีบำบัด เช่น การทานยา ในระหว่างการรักษาทางทีมจะดูแลผู้ป่วยจนกว่าจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเอง ก่อน-หลัง การให้ยาและการทำเคมีบำบัด  

 

การบริการ

  •   ดูผล ค่าระดับของเม็ดเลือดขาว เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายในการได้รับยาเคมีบำบัด
  •   การให้คำปรึกษา กรณีที่ให้ยากลุ่มเคมีบำบัดแล้วมีผลข้างเคียง
  •   การให้แผนการรักษา ในเรื่องของชนิดของเคมีบำบัด, ยาที่ต้องใช้ร่วมเพื่อลดฤทธิ์ของยาเคมีบำบัด
  •  การส่งต่อให้สถานพยาบาลที่ผู้รับบริการสะดวก หรือตามสิทธิ์การเบิก

 

เปิดให้บริการวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. (ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอายุรกรรม โทร.  02-561-1111, 02-058-1111 กด 1221, 1222

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกโรคมะเร็ง

ทีมแพทย์แผนกโรคมะเร็ง