โรคมะเร็ง

ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการตรวจหาระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดเพื่อเตรียมยาเคมีบำบัด รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ข้อมูลโรคมะเร็ง

แผนกมะเร็งให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาระดับเซลล์เม็ดเลือดที่ผิดปกติ รวมถึงการวิเคราะห์และวางแผนการรักษาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น การให้ยาเคมีบำบัด เช่น การรับประทานยาระหว่างการรักษา ทีมงานจะดูแลผู้ป่วยจนกว่าจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ พร้อมทั้งคำแนะนำในการปฏิบัติตนก่อนและหลังการให้ยาและเคมีบำบัด


บริการ

ดูผลระดับเม็ดเลือดขาว เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายในการรับยาเคมีบำบัด
ปรึกษากรณีให้ยาเคมีบำบัดแล้วมีผลข้างเคียง
การวางแผนการรักษา ชนิดของยาเคมีบำบัดต้องใช้ยาร่วมกันเพื่อลดฤทธิ์ของยาเคมีบำบัด
การส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่ผู้รับบริการสะดวกหรือตามสิทธิเบิกได้


เปิดวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00 น. (จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม โทร. 02-561-1111, 02-058-1111 กด 1221, 1222

 

 

แพคเกจและโปรโมชั่นโรคมะเร็ง

<