ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง | รพ.วิภาวดี (Vibhavadi Hospital)

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาเฉลี่ย ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17/01/2566 ถึง 31/01/2566)
2.70 2.78 2.68 2.73 29,056,917 78,924,341.22
ผลการดำเนินงาน
31/01/2023 16:51:06 2.70 2.78 2.70 2.72 6,631,675 18,142,235.90
30/01/2023 21:42:31 2.68 2.72 2.68 2.70 1,603,000 4,331,834.18
27/01/2023 21:33:12 2.68 2.72 2.68 2.68 3,128,460 8,418,297.00
26/01/2023 19:50:42 2.70 2.72 2.68 2.70 2,228,442 5,992,033.86
25/01/2023 22:17:44 2.72 2.72 2.70 2.72 1,919,399 5,186,560.30
24/01/2023 23:02:51 2.72 2.72 2.70 2.72 2,994,300 8,096,884.00
23/01/2023 21:02:52 2.72 2.72 2.68 2.72 2,364,215 6,399,332.80
20/01/2023 19:53:32 2.74 2.74 2.70 2.70 1,862,852 5,033,959.90
19/01/2023 22:50:13 2.72 2.74 2.72 2.72 1,259,643 3,430,642.96
18/01/2023 22:53:28 2.78 2.78 2.72 2.72 2,970,956 8,142,305.62
17/01/2023 23:51:38 2.72 2.78 2.72 2.78 2,093,975 5,750,254.70