อายุรกรรม

เป็นศูนย์รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทุกสาขา ในการดูแลผู้ป่วยด้วยเครื่องมืออันทันสมัย บริการและการรักษา ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทุกชนิด

 

ข้อมูลอายุรกรรม

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทุกชนิด เช่น

 •     โรคข้อ
 •     โรคระบบทางเดินอาหาร
 •     โรคติดเชื้อ
 •     โรคเบาหวาน
 •     โรคของระบบต่อมไร้ท่อ
 •     โรคไต
 •     โรคหัวใจและหลอดเลือด
 •     โรคทางระบบทางเดินหายใจและปอด
 •     โรคเลือด
 •     โรคมะเร็ง
 •     โรคสมอง
 •     โรคระบบประสาท

สถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องตรวจ 35 ห้อง
        ห้องให้การรักษาที่มีอุปกรณ์ในการดูแลรักษาและเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน การวัดสัญญาณชีพ ด้วยเครื่อง Digital และมีการวินิจฉัยด้วยเครื่องมืออันทันสมัยร่วมด้วย การวัดสมรรถภาพปอดและส่องกล้องดูหลอดลม


การวินิจฉัยทางระบบประสาท ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

 1.      ENDOCRINOLOGY (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ)
 2.     CARDIOLOGY (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
 3.     GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY  (อายุรศาสตร์โรคตับและทางเดินอาหาร)
 4.     HEMATOLOGY & ONCOLOGY (อายุรศาสตร์โรคเลือดและมะเร็ง)
 5.     INFECTIOUS (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
 6.     INTERNAL MEDICINE (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
 7.     NEPHROLOGY (อายุรศาสตร์โรคไต)
 8.     NEUROLOGY (อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท)
 9.     PULMONOLOGY (อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ และปอด)

 

Vaccine Center ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนโรงพยาบาลวิภาวดี

         เปิดให้บริการเป็นที่แรกในประเทศไทย  โดย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน  จึงแนะนำทางเลือกใหม่ในการป้องกันจากโรคร้าย เปิดตัว Vaccine Center ให้บริการท่าน พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ขึ้นกับประวัติการรักษาและโรคประจำตัวของแต่ละบุคคล ร่วมกับรายการวัคซีนประจำปีที่ควรได้รับ ที่ Vaccine Center พร้อมรับ e-vaccine book เสริมภูมิคุ้มกันให้พร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุก ๆ วันของท่านและคนที่ท่านรัก เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม และอีกมากมาย

 

เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. 

นัดพบแพทย์และสอบถามข้อมูล

โทร. 0-2058-1111, 0-2561-1111  กด 1221,1222

 

แพคเกจและโปรโมชั่นอายุรกรรม