หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น | รพ.วิภาวดี (Vibhavadi Hospital)