เครือข่ายโรงพยาบาล | รพ.วิภาวดี (Vibhavadi Hospital)

เครือข่ายโรงพยาบาล

เครือข่ายโรงพยาบาลของเรา

โรงพยาบาล
จำนวนเตียง
เปิดให้บริการมาแล้ว
Vibhavadi
258
36 ปี
Chiangmairam
220
26 ปี
TPY
109
24 ปี
TPY2
61
13 ปี
HARI
100
16 ปี