ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | รพ.วิภาวดี (Vibhavadi Hospital)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

จำนวนหุ้น

สัดส่วนถือหุ้น(ร้อยละ)

บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด
2,083,909,966
15.35 %
นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2,037,000,000
15.00 %
บริษัท สินแพทย์ จำกัด
1,199,859,166
8.84 %
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
962,605,200
7.09 %
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
804,334,195
5.92 %
นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
584,900,000
4.31 %
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
564,043,133
4.15 %
นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
473,000,000
3.48 %
นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
174,802,916
1.29 %
นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล
171,000,000
1.26 %