ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | รพ.วิภาวดี (Vibhavadi Hospital)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

จำนวนหุ้น

สัดส่วนถือหุ้น(ร้อยละ)

บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด
2,084,256,366
15.35 %
นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2,037,000,000
15.00 %
บริษัท สินแพทย์ จำกัด
1,212,652,966
8.93 %
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
962,605,200
7.09 %
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
804,634,195
5.93 %
นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
628,500,000
4.63 %
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
564,043,133
4.15 %
นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
473,800,000
3.49 %
นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
203,100,000
1.50 %
นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล
202,400,000
1.49 %