Package ฉีดสีตรวจท่อนำไข่ (Hysterosalpingogram)

เป็นการตรวจโพรงมดลูกและปีกมดลูกทางรังสีวิทยา เป็นการตรวจพิเศษเกี่ยวข้องกับการฉีดสารทึบรังสีที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบเข้าทางปากมดลูกเข้าสู่โพรงมดลูกและท่อนำไข่ทั้งสองข้างก่อนจะถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจนี้เพื่อดูรูปร่างโดยทั่วไปของมดลูก และตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยาก หรือการเป็นหมัน เช่น ท่อรังไข่ตีบตัน หรือโพรงมดลูกมีลักษณะผิดปกติ

ราคา6,900 - 22,900 ฿
หมดเขต 30 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โทร. 0-2561-1111 ต่อ 1255

รายละเอียดแพคเกจ

1. Package Hysterosalpingogram (Optiray)

ราคา6,900

สารทึบรังสีแบบละลายน้ำ โดยใช้ (Optiray Injection 50 mg/Xenetix 350 ml)

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่าเอกซเรย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

2. Package Hysterosalpingogram (Lipiodol)

ราคา22,900

สารทึบรังสีแบบน้ำมัน โดยใช้ (Lipiodol 10 ml)

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่าเอกซเรย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

-รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
-นัดหมายก่อนเข้ารับบริการที่ 02-058-1111 ต่อ 1255

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง