Package การผ่าตัดข้อกระดูกส่องกล้อง เพื่อรักษาหมอนรองเข่าหรือซ่อมแซม

อาการหมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาด สาเหตุเกิดได้หลายอย่าง อาทิ ปวดข้อเข่า เข่าบวม เหยียดงอไม่ได้ ในปัจจุบันการรักษานิยมใช้การผ่าตัดส่องกล้อง Arthroscope แผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็ก ลดการเกิดข้อติดยึดในภายหลัง และเพื่อให้ผู้มารับบริการได้ทราบราคาที่ชัดเจน ง่ายกับการตัดสินใจผ่าตัด

ราคา175,000 - 185,000 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร 0-2561-1111 ต่อ 4142-3

รายละเอียดแพคเกจ

Package การผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อเย็บหมอนรองเข่าหรือซ่อมแซมเอ็นไขว้หน้า (ArthroscopeACL Knee)

ราคา175,000
ครอบคลุมรายการดังนี้
- ค่าแพทย์ผู้ทำผ่าตัด
- ค่าวิสัญญีแพทย์
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าเครื่องมือแพทย์
- ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด
- ค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 2 คืน 3 วัน (นอนโรงพยาบาล 2 คืน 3 วัน)
- ค่าบริการพยาบาล
- ค่าอาหาร
- ค่าบริการโรงพยาบาล
- ค่ายากลับบ้านรวมถึงการติดตามดูแลแผลอย่างต่อเนื่อง(ในกรณีแผล ผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
ไม่ครอบคลุมรายการดังนี้
- การตรวจประเมินร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด อาทิ Lab, Chest X-Ray EKG.
- ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ อาทิ อายุรแพทย์
- ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
- การนอนพักฟื้นเกินจากจำนวนวันที่โรงพยาบาลกำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินโดยลดเฉพาะค่าห้องพัก 15%
แต่อย่างไรก็ตามในการผ่าตัดส่งกล้องเพื่อเย็บหมอนรองเข่า และ/หรือ ซ่อมแซมจะสามารถเข้า Package หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศัลยแพทย์เจ้าของไข้เท่านั้น

Package การผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อเย็บหมอนรองเข่าหรือซ่อมแซมเอ็นไขว้หลัง (ArthroscopePCL Knee)

ราคา185,000
ครอบคลุมรายการดังนี้
- ค่าแพทย์ผู้ทำผ่าตัด
- ค่าวิสัญญีแพทย์
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าเครื่องมือแพทย์
- ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด
- ค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 2 คืน 3 วัน (นอนโรงพยาบาล 2 คืน 3 วัน)
- ค่าบริการพยาบาล
- ค่าอาหาร
- ค่าบริการโรงพยาบาล
- ค่ายากลับบ้านรวมถึงการติดตามดูแลแผลอย่างต่อเนื่อง(ในกรณีแผล ผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
ไม่ครอบคลุมรายการดังนี้
- การตรวจประเมินร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด อาทิ Lab, Chest X-Ray EKG.
- ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ อาทิ อายุรแพทย์
- ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
- การนอนพักฟื้นเกินจากจำนวนวันที่โรงพยาบาลกำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินโดยลดเฉพาะค่าห้องพัก 15%
แต่อย่างไรก็ตามในการผ่าตัดส่งกล้องเพื่อเย็บหมอนรองเข่า และ/หรือ ซ่อมแซมจะสามารถเข้า Package หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศัลยแพทย์เจ้าของไข้เท่านั้น

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0