ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนบริจาคโลหิต

 

คำอธิบาย: 🩸ผู้บริจาคโลหิตต้องประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

ก่อนบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพคำอธิบาย: 🅰️คำอธิบาย: 🅱️คำอธิบาย: 🅾️คำอธิบาย: 🆎

 

ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้บริจาคโลหิต และปลายทาง คือ ผู้ป่วยคำอธิบาย: 😷

1. มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

2. เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ภายใน 14 วัน

3. ทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ ภายใน 14 วัน

4. ไปยังสถานบันเทิง หรือสถานที่แออัด ภายใน 14 วัน

5. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 14 วัน

6. เพิ่งหายจากไข้ไวรัส COVID-19 ภายใน 14 วัน

หากเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งให้ งด!!! บริจาคโลหิต

มั่นใจ ปลอดภัย ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

 

อ้างอิง : ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

<