อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนCOVID-19

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนCOVID-19

อาการข้างเคียงชนิดไม่รุนแรง

- มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ

- คลื่นไส้ อาเจียน

- อ่อนเพลีย

- ปวดบริเวณที่ฉีด

 

อาการข้างเคียงรุนแรง

- ไข้สูง

- มีจุดเลือดออกจำนวนมาก

- ผื่นขึ้นทั้งตัว

- อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง

- ชัก/หมดสติ

- ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง

- ปวดศีรษะรุนแรง

- แน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

 

หากมีอาการดังนี้ควรรีบมาพบแพทย์ทันทีหรือติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน 

อ้างอิง : กระทรวงสาธารณสุข

<