การบาดเจ็บข้อศอกซ้าย และวงสวิงที่ไม่ถูกต้อง

การบาดเจ็บข้อศอกซ้าย และวงสวิงที่ไม่ถูกต้อง

          นักกอล์ฟที่ตีกอล์ฟแล้วมีอาการบาดเจ็บข้อศอกซ้ายรักษาไม่หายหรือรักษาหายแล้วไปตีกอล์ฟแล้วมีอาการปวดอีก สาเหตุที่ทำให้บาดเจ็บข้อศอกซ้าย นอกจากรักษาทางการแพทย์แล้ว อาจจะต้องพิจารณาสาเหตุเกิดจากวงสวิงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ ที่พบบ่อยๆ คือ วงสวิงขณะกระทบลูก งอข้อศอกซ้ายขึ้น ที่เรียกว่า วงสวิงปีกไก่ Chicken winging 
การวินิจฉัย ทำได้ง่าย โดยถ่ายวีดีโอ ทางด้านหนึ่งขณะที่หน้าไม้กระทบลูก (Impact) หรือหลังจากหน้าไม่กระทบลูกไปแล้ว (early follow-through) 
ลากเส้นจากไหล่ซ้าย ผ่านข้อศอกซ้าย ข้อมือซ้ายจะเป็นเส้นตรงเดียวกัน ถ้ามีการงอข้อศอกซ้าย เรียกมี Chicken winging

รูป วงสวิงที่ดี 
          ลากเส้นจากไหล่ซ้ายผ่านข้อศอกซ้าย ข้อมือซ้ายจะเป็นเส้นตรงเดียวกัน

รูป Chicken winging ขณะ Impact
          มีการงอที่ข้อศอกซ้าย 

รูป Chicken winging ขณะ early follow through
          มีการงอที่ข้อศอกซ้าย 

สาเหตุของ Chicken winging
1. ในวงสวิงกอล์ฟที่ดีต้องมีการเคลื่อนไหวไหล่ซ้ายได้ดี และกล้ามเนื้อเหยียดแขนซ้ายต้องแข็งแรง ถ้าเอ็นหัวไหล่อักเสบข้อหัวไหล่ยึด หมุนไหล่ไม่ได้ หรือกล้ามเนื้อแขนซ้ายไม่แข็งแรง ขณะตีลูกลงมาจะทำให้เกิดการเกิดการงอข้อศอกได้

2. ลักษณะวงสวิงที่ผิด โดยการตีลงมาจากข้างบน ( Over the top ) ใช้มือขวาหรือไหล่ขวาลงมาก่อน แนวแรงจะทำให้การเคลื่อนไหวของหัวไม้ เป็นลักษณะจากนอกเข้าใน เมื่อใกล้ถึงจุดกระทบลูก จำเป็นต้องงอข้อศอกซ้าย หน้าไม้ถึงจะถูกลูก และเป็นลักษณะเฉือน ดึงหน้าไม้เปิดออก ทำให้ลูกเลี้ยวไปทางขวา และไม่ได้ระยะ 

การแก้ปัญหา
1. ฝึกยืนในท่าจรดไม้กอล์ฟ กางแขน 90 องศาคว่ำมือขนานกับพื้น งอข้อศอก 90 องศา แล้วหมุนแขนท่อนล่างขึ้นบน ไปทางด้านหลังให้มากที่สุด ค่อย ๆ เพิ่มจนแขนท่อนล่างนานกับแนวแกนลำตัว หรือหมุนเลยไปทางด้านหลังได้ (ค่อย ๆ บริหารเท่าที่ไม่ปวด) 
2. ฝึกบริหาร กล้ามเนื้อ เหยียดข้อศอกทั้ง 2 ข้าง ( Triceps Diagonal chop ) ยืนในท่าจรดกอล์ฟ โดยมีสาย หรือแผ่นยางยืดผูกกับเสาในระดับสูงกว่าศีรษะเล็กน้อย ใช้มือทั้ง 2 ข้าง จับยางยืด ในท่าแบคสวิง ดึงข้อศอก ทั้ง 2 ข้างมาที่หน้าลำตัว ขณะถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย แล้วเหยียดข้อศอกทั้ง 2 ข้างออกให้เต็มที่ข้อมือซ้ายเหยียดตรง ข้อมือขวายังอยู่ในท่างอมาด้านหลังเล็กน้อย ดังรูป


รูปที่ 2 Triceps Diagonal chop
อ้างอิง จากหลักสูตร Titleist Performance Institute Level Three Medical Professional Workshops