วิธีเก็บรักษานมแม่

วิธีเก็บรักษานมแม่

             *   เมื่อต้องการนำนมที่แช่แข็งมาใช้  ให้ละลายน้ำนมแม่ที่แช่แข็งด้วยการนำมาใส่ในตู้เย็นปกติก่อนล่วงหน้า  1  คืน  ( 12 ชม.)  ถ้าลูกชอบแบบเย็นให้เขย่าไขมันที่แยกชั้นให้เท่ากัน  แต่ถ้าลูกไม่ชอบให้นำนมมาอุ่นก่อน  ห้ามใช้น้ำร้อนจัดหรือไมโครเวฟ  เพราะจะทำลายเซลล์มีชีวิตที่อยู่ในน้ำนมแม่  
 

            *  ไม่ควรปล่อยน้ำนมแช่แข็งละลายเองในอุณหภูมิของห้อง ถ้าลืมและต้องการให้ละลายเร็วให้แช่ในน้ำธรรมดาให้เป็นอุณหภูมิปกติ แล้วจึงเปลี่ยนเป็นแช่น้ำอุ่น

            *  นมที่เก็บในถุงเก็บนมแม่  จะละลายเร็วกว่านมที่เก็บในภาชนะอื่น

            *    น้ำที่ละลายแล้วสามารถนำเก็บในตู้เย็นได้  24 ชม.  นมที่เหลือจากการป้อนนมในขวด  หรือถ้วยสามารถเก็บในตู้เย็นต่อไปได้ถึงมื้อต่อไปเท่านั้น

            *  ไม่ควรนำน้ำนมแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่ใหม่

            *  สามารถผสมน้ำนมแม่ที่บีบหรือปั๊ม  ใส่รวมกับน้ำนมแม่ที่แช่เย็นไว้ก่อน  แล้วภายใน 24 ชม.  หลังจากการเก็บครั้งแรก

            *    ถ้าต้องการใช้นมภายใน 8 วัน  หลังจากการปั๊ม  ไม่ต้องแช่แข็งในช่องแช่ปกติ  ถ้าต้องการแช่แข็งให้แช่ภายใน  24-48  ชม.  หลังจากปั๊มออกมา  (ยิ่งแช่เร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้น)

            *  น้ำนมแช่แข็งที่ละลายแล้ว  อาจมีกลิ่นหืนแต่ไม่เสีย  (นอกจากมีกลิ่นรุนแรงมากหรือมีรสเปรี้ยวจึงจัดว่าเสีย)

 

หมายเหตุ

            คำแนะนำในการเก็บรักษานมแม่ข้างต้น  เป็นคำแนะนำทั่วๆไป  ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้  สิ่งใดก็ตามที่แตกต่างไปจากคำแนะนำดังกล่าว  ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิของแต่ละครอบครัว  ถ้ากังวลมากก็ไม่ควรทำ  แต่ถ้าคิดว่าน่าจะใช้ได้  ทดลองทำดู  อาจจะใช้ได้หรือไม่ได้  เรียนรู้ไว้เป็นประสบการณ์

 

                                                                                             ขอบคุณข้อมูล ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย