รู้ก่อนคลอด

รู้ก่อนคลอด

          ปัจจุบันจำนวนผู้หญิงที่ผ่าตัดคลอดมีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบร้อยละ 50 ซึ่งในจำนวนนี้มีอยุ่ประมาณร้อยละ20ที่จำเป็นต้องใชวิธีผ่าตัดคลอดเนื่องจากข้อบ่งชี้หรือเหตุให้ไม่สามารถคลอดเองได้ตามธรรมชาติได้ เช่น แม่หรือบุตรในครรภ์มีภาวะแทรกซ้อน และมีอีกจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจเลือกวิธีนี้ด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไป

          ในความเป็นจริงธรรมชาติได้สร้างให้มนุษย์ผู้หญิงสามารถคลอดลูกได้เองเหมือนกับสัตว์อื่นๆแต่ปัจจุบันมีเหตุผลต่างๆมากมายที่ทำให้หลายคนตัดสินใจผ่าตัดคลอดหลักๆที่พบได้แก่
- มีข้อบ่งชี้ว่าเด็กในครรภ์มีปัญหา  เช่น เด็กในครรภ์ขาดออกซิเจน หากปล่อยทิ้งไว้มีแนวโน้มที่เด็กอาจจะเสียชีวิตหรือพิการ หรือในกรณีที่เด็กไม่กลับหัว ตัวใหญ่เกินจนออกมาไม่ได้ กรณีเหล่านี้แพทย์จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดเพื่อช่วยชีวิตหรือลดความพิการต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามมา
- มีข้อบ่งชี้ว่าแม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย เช่น มีเชิงกรานเบ็กกว่าปกติเมื่อเทียบกับตัวเด็ก ไม่สามารถคลอดเองได้ แพทย์จึงต้องผ่าตัดคลอดเพื่อรักษาชีวิตของแม่และลูก ซึ่งเหตุผลในข้อแรกและข้อนี้ เป็นเหตุหลักสำหรับแพทย์ในการตัดสินใจนำวิธีผ่าตัดมาช่วยในการทำคลอด
การฟื้นตัวหลังคลอด
          ตามปกติแผลจากการคลอดธรรมชาติกับแผลผ่าตัดจะมีขนาดต่างกัน โดยแผลจากการคลอดธรรมชาติจะเล็กกว่า มีการเย็บปิดแผลบริเวณช่องคลอดเท่านั้น ระดับความเจ็บขอแผลจะน้อยกว่าแผลผ่าตัด และแผลจะหายภายใน 5 วัน ในขณะที่แผลผ่าตัดจะต้องใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ดังนั้นการฟื้นตัวของผู้ที่คลอดเองจึงค่อนข้างเร็วกว่า อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ ทำให้มียาแก้ปวดจึงไม่ค่อยเป็นปัญหาอีกต่อไป เมื่อความเจ็บปวดลดลง การฟื้นตัวของคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดจึงเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน
ความเสี่ยงในการการผ่าคลอด  
         - ภาวะติดเชื้อจากการผ่าตัด  ถึงแม้ปัจจุบันยาฆ่าเชื้อจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก แต่ก็ยังมีเรื่องของการติดเชื้อจากแผลผ่าตัดให้เห็นอยู่บ้าง จึงต้องระวัง
ปัญหาจากการนับอายุครรภ์คลาดเคลื่อน ในทางธรรมชาติโดยปกติเมื่อถึงกำหนดคลอด ทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามที่ควรจะเป็น เช่น มีปวดท้องเตือน มีน้ำเดินเป็นสัญญาณบอก แต่สำหรับการผ่าคลอดจะต้องให้ความสำคัญกับการนับอายุครรภ์ให้ดี เพราะถ้านับผิด จะกลายเป็นว่าเด็กคลอดก่อนกำหนด อาจทำให้เด็กมีปัญหา เช่น เมื่อออกมาแล้วปอดยังทำงานไม่สมบูรณ์ ทำให้ยังหายใจไม่ได้ จึงต้องแม่นยำในเรื่องอายุครรภ์
           อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนพึงตระหนักไว้ว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่เสมอเพราะฉะนั้นหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนของแม่และลูกการคลอดเองตามธรรมชาติน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า สำหรับเรื่องของความเจ็บปวด เชื่อว่าทุกอย่างอยู่ที่ “ใจ” ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดความอดทนของตัวเองได้มากแค่ไหน และเมื่อผ่านช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่นี้ไปแล้ว คุณจะรู้สึกรักแม่มากขึ้นจนไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูด  


ขอขอบคุณข้อมูลจาก...นิตยสาร Health Today