โปรตีน

โปรตีน

สารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของสมอง เจ้าตัวเล็กต้องการโปรตีน เพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อต่าง ๆ ให้กับกล้ามเนื้อ เลือด ฮอร์โมน ประมาณวันละ 2.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าวัยอื่น ๆ อาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนก็คือ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถั่ว

ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์กุมารเวช รพ.วิภาวดี

<