แนะ 3ป. แม่บ้านถุง

แนะ “3ป.” แม่บ้านถุง

 
 

แนะ “3ป.” แม่บ้านถุง

            แม่บ้านสมัยนี้ส่วนใหญ่ต้องพึ่งอาหารถุงหรืออาหารสำเร็จรูป เพราะสะดวกสบาย อาจไม่คำนึกถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะอันตรายจากเชื้อโรคและสารเคมีต่างๆ ที่ปนเปื้อน             ดังนั้น การเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค จึงต้องใส่ใจมากขึ้น ต้องยึดหลัก 3 ป. ได้แก่

ป. ประโยชน์ – เลือกอาหารที่สด และคุณค่าทางโภชนาการ

ป. ปลอดภัย – เลือกอาหารสะอาดปลอดภัยผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่เสี่ยงปนเปื้อน เกิดโรค-สารพิษ

ป. ประหยัด – เลือกอาหารที่มีในท้องถิ่น มีตามฤดูกาล เพราะจะได้อาหารสุขภาพ ราคาถูก

            และควรใช้หลักการดู โดย ดูสภาพอาหารว่าเปลี่ยนไปจากปกติหรือไม่ เช่น มีฟองก๊าซ สี เปลี่ยนแปลงไป หากดมได้ควรดมกลิ่นผิดปกติจากอาหารนั้นๆ หากมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เหม็นบูด ไม่ควรซื้อ

            เลือกซื้อจากร้านอาหาร แผงลอยที่สะอาด ปลอดภัย อาหารปรุงสุก และผักสดเก็บในภาชนะสะอาด

            อาหารที่ปรุงสุกร้านควรอุ่นให้ร้อนเป็นระยะๆ เพื่อทำลายเชื้อโรค ไม่ใช้เขียงปะปนอาหารสุกและอาหารดิบ เครื่องปรุงรสมีเลขทะเบียนตำรับอาหาร (อย.) บรรจุในภาชนะแก้ว กระเบื้องเคลือบขาวที่สะอาด มีฝาปิด

            น้ำดื่ม-เครื่องดื่ม ต้องบรรจุในภาชนะที่ปกปิด ภาชนะล้างลำคว่ำเก็บในที่สะอาดเป็นระเบียบ

คนปรุง คนขาย คนเสร์ฟ แต่งกายสะอาด ไม่ใช้มือหยิบจับอาหาร

            ทั้งนี้ ก่อนเลือกซื้ออาหารให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์อาหาร สะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste

            ที่สำคัญยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ กินอาหารปรุงสุกใหม่ หากเป็นอาหารค้างมื้อต้องเก็บในตู้เย็นและนำมาอุ่นความร้อนอย่างทั่งถึง


โดย นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ