วิธีปฏิบัติตัวห่างไกลโรคหัวใจ

วิธีปฏิบัติตัวห่างไกลโรคหัวใจ

 

แนวทางการรักษาโรคหัวใจในปี 2016 เป็นหน้าที่ของแพทย์ในรักษา แต่การปฏิบัติตัวที่จะทำให้ห่างไกลจากโรคหัวใจก็คือ " ไม่ ต้อง ปกติ"

" 4 ไม่ "
1. ไม่น้ำตาล
2. ไม่เกลือ
3. ไม่แปรรูป
4. ไม่เนื้อแดง

" 5 ต้อง "
1. ต้องทานน้ำมันมะกอก
2. ต้องทานธัญพืช
3. ต้องทานถั่ว
4. ต้องทานผัก
5. ต้องทานปลา

" 3 ปกติ "
1. ระดับความดันปกติ
2. ระดับน้ำตาลปกติ
3. ระดับไขมันปกติ

 

                  ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวิภาวดี