แบบประเมินการควบคุมโรคหืด (ACTTM)

การทดสอบต่อไปนี้ช่วยให้คนที่เป็นโรคหืด (ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)  ประเมินความสามารถในการควบคุมโรคหืดของตนเองได้   

คำถามมีทั้งหมด 5 ข้อ  กรุณาตอบคำถามแต่ละข้อโดยวงกลมตัวเลขคำตอบที่ตรงกับความจริงที่สุดเพียงคำตอบเดียว

คะแนนการควบคุมโรคหืดของคุณ

ขั้นที่ 1: กรุณาตอบคำถามแต่ละข้อ  โดยวงกลมตัวเลขในตำอบที่คุณเลือก  และนำตัวเลขนั้นไปเขียนในช่องสี่เหลี่ยมขวามือ  กรุณาตอบตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด  เพื่อช่วยให้ทั้งตัวท่านและแพทย์  สามารถเข้าใจได้ถูกต้องว่าโรคหอบหืดของท่านเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้

 

ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา  บ่อยแค่ไหนที่โรคหืดทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้  ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน  ที่โรงเรียน  หรือที่บ้าน?

1. ตลอดเวลา

2. บ่อยมาก

3. บางครั้ง

4. น้อยมาก

5. ไม่เคยเลย

 

ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา  บ่อยแค่ไหนที่คุณรู้สึกหายใจไม่อิ่ม?

1. มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน

2. วันละครั้ง

3. 3-6 ครั้งต่อสัปดาห์

4. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

5. ไม่เคยเลย

 

ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา  บ่อยแค่ไหนที่คุณมีอาการของโรคหืด (หายใจมีเสียงวี๊ดๆ ไป  หายใจไม่อิ่ม  แน่นหน้าอกหรือเจ็บหน้าอก)  จนทำให้ต้องตื่นขึ้นกลางดึก  หรือตื่นเช้ากว่าปกติ

1. 4 คืน หรือมากกว่าต่อสัปดาห์

2. 2-3 คืน ต่อสัปดาห์

3. 1 คืน ต่อสัปดาห์

4. 1-2 คืน

5. ไม่เคยเลย

 

ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา  คุณต้องใช้ยาสูดพ่นขยาดหลอดลมชนิดออกฤทธิ์เร็ว  หรือยาเม็ดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์เร็ว  บ่อยแค่ไหน  เพื่อช่วยให้คุรหายใจได้ดีขึ้น

1. 3 ครั้ง หรือมากกว่านั้น

2. 1-2 ครั้ง ต่อวัน

3. 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์

4. 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์

5. ไม่เคยเลย

 

ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา  คุณคิดว่าสามารถควบคุมโรคหืดของคุณได้มากน้อยแค่ไหน?

1.ควบคุมไม่ได้เลย

2.ควบคุมได้ไม่ค่อยดี

3.ควบคุมได้บ้าง

4.ควบคุมได้ดี

5.ควบคุมได้สมบูรณ์

 

ขั้นที่ 2 : นำคะแนนแต่ละข้อมาบวอกกันเป็นคะแนนรวม

มาดูคะแนนการควบคุมโรคหืดของคุณ

 

คะแนน : 25  - ขอแสดงความยินดี

คุณสามารถควบคุมโรคหืดได้อย่างสมบูรณ์  ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา  คุณไม่มีอาการหอบหืดที่เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของคุณ   ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่นี้  ขอให้ไปพบหมอหรือพยาบาลของคุณ

คะแนน : 20 ถึง 24  -  คุณทำได้แล้ว

คุณอาจจะควบคุมโรคหืดได้ดีแล้ว  ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา  แต่ยังทำได้ไม่สมบูรณ์  หมอหรือพยาบาลของคุณจะให้คำแนะนำได้ว่าคุณจะควบคุมโรคหืดให้ได้สมบูรณ์อย่างไร

คะแนน : น้อยกว่า 20  -  คุณยังทำได้ไม่ดีนัก

คุณอาจจะยัง ควบคุมโรคหืดได้ไม่ดีนัก  ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา  หมอหรือพยาบาลของคุณสามารถช่วยแนะนำเพื่อปรับปรุงวิธีการควบคุมโรคหืดของคุณให้ได้ผลดีขึ้น