มะเร็งช่องปากตรวจเองได้

มะเร็งช่องปากตรวจเองได้

      

  สิ่งที่อยู่ในช่องปากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ฉะนั้นจึงควรตรวจเช็คดูความผิดปกติด้วยตัวเอง และสังเกตอาการตามบริเวณภายในช่องปาก เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคร้ายต่างๆ ดังนี้

 

ริมฝีปาก

  • รูปร่างผิดปกติ
  • ความยืดหยุ่น
  • สีซีด ม่วง, เขียว, คล้ำ

 

เพดานปาก

  • มีการเปลี่ยนสี
  • คลำหาก้อนที่ไม่ใช่ก้อนกระดูก

 

กระพุ้งแก้ม

  • คลำด้วยนิ้วชี้หาส่วนที่แข็งเป็นไต หรือบวมเป็นก้อน

 

พื้นช่องปากและเหงือ

  •  ก้อนคล้ายดอกกะหล่ำ
  •  สีขาวหรือแดงผิดปกติ

 

ลิ้น

  • กดหาส่วนบวมแข็ง

-          - ดูบนลิ้น โคนลิ้น ข้างลิ้น

              ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวิภาวดี
                              ศูนย์ทันตกรรม

<