มะเร็งช่องปากตรวจเองได้

มะเร็งช่องปากตรวจเองได้

 
           

  สิ่งที่อยู่ในช่องปากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ฉะนั้นจึงควรตรวจเช็คดูความผิดปกติด้วยตัวเอง และสังเกตอาการตามบริเวณภายในช่องปาก เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคร้ายต่างๆ ดังนี้

 

ริมฝีปาก

-          - รูปร่างผิดปกติ

-         -  ความยืดหยุ่น

-         -  สีซีด ม่วง, เขียว, คล้ำ

 

เพดานปาก

-         -  มีการเปลี่ยนสี

-         -  คลำหาก้อนที่ไม่ใช่ก้อนกระดูก

 

กระพุ้งแก้ม

-          - คลำด้วยนิ้วชี้หาส่วนที่แข็งเป็นไต หรือบวมเป็นก้อน

 

พื้นช่องปากและเหงือ

-          - ก้อนคล้ายดอกกะหล่ำ

-          - สีขาวหรือแดงผิดปกติ

 

ลิ้น

-          - กดหาส่วนบวมแข็ง

-          - ดูบนลิ้น โคนลิ้น ข้างลิ้น

              ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวิภาวดี
                              ศูนย์ทันตกรรม