4 คำถามยอดฮิต กับการรับวัคซีนของลูกน้อย ช่วง COVID-19


1.จำเป็นไหมต้องมารับวัคซีนพื้นฐานเด็กในช่วงนี้

จำเป็นในด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กเล็กโดยเฉพาะแรกเกิดถึง 1ปี  เพราะนอกจากโรค COVID-19 แล้วก็ยังมีโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่เด็กมีความเสี่ยงจะป่วยและมีอาการรุนแรง ดังนั้นการเลื่อนการรับวัคซีนจะส่งผลให้เด็กพลาดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น รวมถึงพลาดรับวัคซีนบางชนิดที่มีระยะเวลาจำกัด

2.สถานบริการมีการเตรียมการรับมือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างไร

-มีการนัดหมายวันเวลาเพื่อเข้ามารับวัคซีน

-มีการแยกพื้นที่โซนวัคซีนอย่างชัดเจน 

-มีมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสม อาทิ การทำความสะอาดสถานที่โดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

3.เตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรเมื่อต้องเดินทางมารับวัคซีน

- ทุนคนควรสวมหน้ากากอนามัย สำหรับเด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป ควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด 

- สำหรับวัยทารกแรกเกิดถึง 1 เดือน ไม่สนับสนุนให้มีการใส่หน้ากากอนามัย (Face Mask) หรือ Face Shield ให้ใช้ผ้าคลุมป้อนนมคลุมลูกน้อยก็เพียงพอแล้ว

- สอนลูกให้ระมัดระวังตัวไม่เอามือไปสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ โดยไม่จำเป็น และไม่เอามือป้ายหน้า

- พกแอลกอฮอล์เจลเพื่อล้างมือได้บ่อย ๆ เท่าที่ต้องการ  

- เว้นระยะห่างทางสังคม

-นำสมุดวัคซีนมาด้วยทุกครั้ง

4.ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือไม่

ควรฉีดเพื่อลดโอกาสการป่วยที่มีอาการและอาการแสดงคล้ายกับการติดเชื้อ SARS-CoV2 (Influenza-like illness)จะได้ไม่ถูกกักตัวและติดตาม แม้วัคซีนไม่ได้ช่วยป้องกันการติดโรค COVID-19

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วัคซีนเด็ก 0-2561-1111 ต่อ 4201-2
        ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์กุมารเวช รพ.วิภาวดี

<