ตรวจสุขภาพ

    เปิดดำเนินการตรวจสุขภาพ มานานมากกว่า 20 ปี ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ห้องตรวจ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย   

ข้อมูลตรวจสุขภาพ

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ
              การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของตนเองว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นลดความสูญเสียที่จะ เกิดขึ้นเพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดการสูญเสียเงินเป็น จำนวนมาก ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าสุขภาพกายดี สุขภาพจิตจะดีตามมา ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจจะลดลงสามารถทำงานและพัฒนางานได้ดีมีประสิทธิภาพ

                

              นอกจากนี้แล้วการตรวจสุขภาพเป็นประจำยังช่วยให้เราสามารถป้องกัน และรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำให้เราทราบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และช่วยลดอัตราการ เสียชีวิตจากโรคบางโรค การตรวจสุขภาพมิได้ทำให้เราเสียเวลาอย่างที่เข้าใจในทางตรงข้ามกลับมาช่วยรักษาเวลา ของท่านอีกด้วย เพราะการพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่า เร็วกว่า และจะไม่มีคำว่า“สายเกินแก้”        

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

1. งดน้ำและอาหารก่อนมารับการตรวจสุขภาพ 10 ชั่วโมง
2. สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด
3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.

สนใจสอบถามแผนกตรวจสุขภาพ โทร. 02-561-1111 ,02-058-1111 กด 2110

เพิ่มเพื่อน

แพคเกจและโปรโมชั่นตรวจสุขภาพ