ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร

การบริการและหัตถการของศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ข้อมูลระบบทางเดินอาหาร

 • โรคทางเดินอาหาร ซึ่งสามารถตรวจวินิฉัยและรักษาโดยใช้กล้องส่องระบบทางเดินอาหารด้วยกล้วงระบบวีดีทัศน์ประกอบด้วยหัตถการดังนี้
  • Esophagogastroduodenoscopy การส่องกล้องตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารรวมทั้งลำไส้เล็กส่วนต้น
  • Colonoscopy การส่องกล้องลำไส้ใหญ่
  • Removing foreign body การนำสิ่งแปลกปลอมออก
  • Polypectomy การตัดติ่งเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย
  • EVS,EVL (Endoscopic Variccal Sclerotherapy and Ligation) หัตถการการฉีดและรัดเพื่อการรักษาเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร
  • PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ
  • Hemoclip การหยุดเลือดมีลักษณะคล้ายเข็มเย็บกระดาษ
 • โรคตับ
 • โรคไวรัสตับอักเสบ A,B,C,E
 • มะเร็งตับรักษาด้วยวิธี TACE การผ่าตัด การให้ยา
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
 • มะเร็งของทางเดินอาหาร ซึ่งรักษาด้วยการผ่าตัดและให้ยา 

เครื่องมือทางการแพทย์

 • เครื่องเอกซเรย์
 • เครื่องอัลตราซาวน์
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็ก
 • การตรวจลำไส้เล็กด้วยการกลืนแคปซูล (Capsule Endoscopy)
 • การบริการตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหารโดยใช้วิธีตรวจทางลมหายใจ (Urea Breath Test)
 • การตรวจดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับและตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับด้วย Fibroscar

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ 

 • ให้คำปรึกษาโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับ โรคไวรัสตับอักเสบ A,B,C,E  มะเร็งตับ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ
 • ตรวจทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง 
 • ห้องออกตรวจผู้ป่วยนอก 5  ห้อง 
 • ห้องเตรียมลำไส้เพื่อทำหัตถการส่องกล้อง 4 ห้อง
 • ห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2 ห้อง
 • ห้องพักฟื้นหลังทำหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนมีประสบการณ์ด้านการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับทั้งในผู้ใหญ่  โดยคณะแพทย์ได้รับวุฒิบัติและผ่านการอบรมเฉพาะทางอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับพร้อมให้บริการในระดับมาตรฐานสากล ณ โรงพยาบาลวิภาวดี 

 

 เวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์      7.00 - 20.00 น. 

                  วันเสาร์-วันอาทิตย์      8.30 - 19.30 น. 

 

สถานที่ตั้ง ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลวิภาวดี อาคาร 4 ชั้น 5 (อาคารติดถนนวิภาวดี) 

ค่าใช้จ่าย ถ้าท่านต้องการทราบอัตราค่าบริการโดยประมาณ โปรดสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของ  ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร 02-058-1111 , 02-561-1111 ต่อ 4525 หรือ 4534

แพคเกจและโปรโมชั่นระบบทางเดินอาหาร