แผนกศัลยกรรมเต้านม

ตรวจ วินิจฉัย ให้คำปรึกษาโรคที่เกี่ยวกับเต้านม  มะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram  ทั้งด้านสุขภาพและความงาม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมจากต่างประเทศ

ข้อมูลแผนกศัลยกรรมเต้านม

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม)

อวัยวะอย่างหนึ่ง ที่เป็นที่หวงแหน และเป็นสัญลักษณ์ ของสตรี คือ เต้านม ภาวะที่ผิดปกติ เกี่ยวกับเต้านม จึงนำความกังวลใจมาสู่ท่านได้ ซึ่งโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเต้านม อาจเป็นแค่ ก้อนเนื้อ ก้อนไขมัน ถุงน้ำ แต่สิ่งที่สตรีทุกคน เป็นกังวลมากที่สุด นั่นคือ “มะเร็งเต้านม

ในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นมะเร็งที่พบมากในสตรี เป็นอันดับ 1 และช่วงอายุที่เริ่มมีโอกาสพบมากขึ้นตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันพบว่าแนวโน้มจะพบมากขึ้นและในอายุน้อยลง

มะเร็งเต้านมที่พูดกันทั่ว ๆ ไปนั้นจริง ๆ แล้วมีหลายชนิด แต่จะพบมากที่เกิดกับท่อน้ำนม

 

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม

ก้อนที่เต้านมไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไป อาจเป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรง เป็นถุงน้ำก็ได้ จำเป็นจะต้องตรวจเพิ่มเติมให้การวินิจฉัยให้แน่ชัด ซึ่งต้องอาศัย 3 ส่วนมาประกอบกัน คือ

 1. ประวัติการตรวจร่างกาย
 2. การเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่อง Mammogram  ร่วมกับอัลตราซาวด์
 3. การตรวจทางเซลล์วิทยาหรือชิ้นเนื้อ ซึ่งการจะวินิจฉัยมะเร็งทุกชนิดมีความจำเป็นต้องได้ผลชิ้นเนื้อ หรือตรวจเซลล์มะเร็ง ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นกัน
 • การใช้เข็มเจาะดูดเซลล์
 • การใช้เข็มตัดชิ้นเนื้อ 
 • การผ่าตัดก้อนเนื้ออกมาตรวจ

คลินิกศัลยกรรมเต้านม รพ.วิภาวดีให้บริการ

 1. ตรวจและให้คำปรึกษาโรคที่เกี่ยวกับเต้านม ทั้งด้านสุขภาพและความงาม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการอบรมจากต่างประเทศ
 2. ตรวจ วินิจฉัย มะเร็งเต้านมในระยะแรก ด้วยเครื่อง Digital Mammogram 
 3. เป็นศูนย์การผ่าตัดเต้านมที่ครบวงจร ทั้งการรักษาโรคทั่วไป โรคมะเร็ง ผ่าตัดซ่อมแซม เสริมสร้างเต้านมในคราวเดียวกัน หรือผ่าตัดในครั้งต่อไป รวมทั้งผ่าตัดเพื่อความงาม
 4. ในกรณีที่มีการตรวจชิ้นเนื้อ สามารถทราบผลภายใน 45 นาที ถึง 7 วัน ตามความเหมาะสม
 5. บริการการรักษาต่อเนื่องหลังการผ่าตัด เช่น การให้ยาเคมีบำบัด การรักษาด้วยฮอร์โมน การรักษาทางรังสี
 6. ปัญหาเกี่ยวกับเต้านมอื่นๆอาทิ คลำได้ก้อนหรือถุงน้ำบริเวณเต้านมหรือด้านข้าง เจ็บที่เต้านม มีน้ำหรือเลือดออกจากบริเวณหัวนม เป็นแผลอักเสบ หรือคันบริเวณเต้านม

 

คลินิกศัลยกรรมเต้านม รพ.วิภาวดี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

ชั้น G อาคาร 4 โทร. 02-561-1111 , 02-058-1111 ต่อ 4142-3

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกศัลยกรรมเต้านม

ทีมแพทย์แผนกศัลยกรรมเต้านม