แผนกศัลยกรรมเต้านม

ข้อมูลแผนกศัลยกรรมเต้านม

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม)

อวัยวะอย่างหนึ่ง ที่เป็นที่หวงแหน และเป็นสัญลักษณ์ ของสตรี คือ เต้านม ภาวะที่ผิดปกติ เกี่ยวกับเต้านม จึงนำความกังวลใจมาสู่ท่านได้ ซึ่งโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเต้านม อาจเป็นแค่ ก้อนเนื้อ ก้อนไขมัน ถุงน้ำ แต่สิ่งที่สตรีทุกคน เป็นกังวลมากที่สุด นั่นคือ “มะเร็งเต้านม”

มะเร็งเต้านมคืออะไร

    อวัยวะต่างๆ ประกอบด้วยเนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งมีเซลล์ส่วนประกอบ การทำงานของเซลล์ถูกควบคุมด้วยยีนหรือสารพันธุกรรม เซลล์มะเร็งเกิดจากการที่สารพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปทำให้การควบคุมการทำงานของเซลล์ผิดปกติไปไม่สามารถควบคุมได้ แบ่งตัวไม่หยุด มีการลุกลามเนื้อเยื่อข้างเคียง ตลอดจนสามารถกระจายไปอวัยวะส่วนอื่น โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา

     ในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นมะเร็งที่พบมากในสตรี เป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก โดยมีอุบัติการณ์ 17.2 รายต่อประชากรหญิงหนึ่งแสนคน และช่วงอายุที่เริ่มมีโอกาสพบมากขึ้นตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันพบว่าแนวโน้มจะพบมากขึ้นและในอายุน้อยลง

    มะเร็งเต้านมที่พูดกันทั่ว ๆ ไปนั้นจริง ๆ แล้วมีหลายชนิด แต่จะพบมากที่เกิดกับท่อน้ำนมและเต้าน้ำนม โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่ท่อน้ำนม

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่

 1. มีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัว
 2. มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อยกว่า 12 ปี หมดประจำเดือนช้ากว่า 50 ปี
 3. ไม่มีประวัติการตั้งครรภ์
 4. มีประวัติการใช้ฮอร์โมนเพศทดแทนเป็นเวลามากกว่า 5 ปี
 5. ความอ้วน
 6. เคยได้รับการฉายแสงที่หน้าอก
 7. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การตรวจวินจฉัยโรคมะเร็งเต้านม

ก้อนที่เต้านมไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไป อาจเป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรง เป็นถุงน้ำก็ได้ จำเป็นจะต้องตรวจเพิ่มเติมให้การวินิจฉัยให้แน่ชัด ซึ่งต้องอาศัย 3 ส่วนมาประกอบกัน คือ

 1. ประวัติการตรวจร่างกาย
 2. การเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่อง Mammogram  ร่วมกับอัลตร้าซาวด์
 3. การตรวจทางเซลล์วิทยาหรือชิ้นเนื้อ ซึ่งการจะวินิจฉัยมะเร็งทุกชนิดมีความจำเป็นต้องได้ผลชิ้นเนื้อ หรือตรวจเซลล์มะเร็ง ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นกัน
 • การใช้เข็มเจาะดูดเซลล์
 • การใช้เข็มตัดชิ้นเนื้อ หรือ
 • การผ่าตัดก้อนเนื้ออกมาตรวจ

คลินิกศัลยกรรมเต้านม รพ.วิภาวดีให้บริการ

 1. ตรวจและให้คำปรึกษาโรคที่เกี่ยวกับเต้านม ทั้งด้านสุขภาพและความงาม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการอบรมจากต่างประเทศ
 2. ตรวจ วินิจฉัย มะเร็งเต้านมในระยะแรก ด้วยเครื่องDigital Mammogram 
 3. เป็นศูนย์การผ่าตัดเต้านมที่ครบวงจร ทั้งการรักษาโรคทั่วไป โรคมะเร็ง ผ่าตัดซ่อมแซม เสริมสร้างเต้านมในคราวเดียวกัน หรือผ่าตัดในครั้งต่อไป รวมทั้งผ่าตัดเพื่อความงาม
 4. ในกรณีที่มีการตรวจชิ้นเนื้อ สามารถทราบผลภายใน 45 นาที ถึง 7 วัน ตามความเหมาะสม
 5. บริการการรักษาต่อเนื่องหลังการผ่าตัด เช่น การให้ยาเคมีบำบัด การรักษาด้วยฮอร์โมน การรักษาทางรังสี
 6. ปัญหาเกี่ยวกับเต้านมอื่นๆอาทิ คลำได้ก้อนหรือถุงน้ำบริเวณเต้านมหรือด้านข้าง เจ็บที่เต้านม มีน้ำหรือเลือดออกจากบริเวณหัวนม เป็นแผลอักเสบ หรือคันบริเวณเต้าน
 7. ฯลฯ

 

คลินิกศัลยกรรมเต้านม รพ.วิภาวดี ให้บริการ เวลาทำการ ทุกวัน 8.00-20.00 น.

ชั้น G อาคาร 4 โทร.0-2941-2800 , 0-2561-1111 กด 1

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกศัลยกรรมเต้านม

ทีมแพทย์แผนกศัลยกรรมเต้านม