ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

โรคทางเดินปัสสาวะ  ในศัพท์ทางการแพทย์ใช้ชื่อศูนย์ยูโรวิทยา (UROLOGY) ซึ่งมีความหมายเป็นศูนย์ทางการแพทย์ที่ให้บริการของการตรวจวินิจฉัย และรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมด ทั้งเพศหญิง และเพศชาย โดยรวมระบบอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งหมดของเพศชายด้วย ได้แก่ องคชาติ  อัณฑะ  ถุงอัณฑะ ท่ออสุจิ  ต่อมลูกหมาก และถุงน้ำกาม

ข้อมูลศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

โรคในระบบทางเดินปัสสาวะ จะครอบคลุมปัญหาของอวัยวะตามที่กล่าวแล้วดังต่อไปนี้

  1. ความผิดปกติแต่กำเนิด
  2. การอักเสบและติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ
  3. นิ่ว
  4. ถุงน้ำ, เนื้องอกธรรมดา และเนื้องอกชนิดร้ายแรง (มะเร็ง)
  5. ภยันตรายต่าง ๆ
  6. การทำงานผิดปกติของอวัยวะในระบบที่สำคัญ ได้แก่ ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (ชาย) และการควบคุมการถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติไปจากธรรมชาติ

       เมื่อการแพทย์ได้เจริญ  โรคของไตที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ต่าง ๆ ของไต ได้จัดรวมเป็นหมวดหมู่ขึ้น  โดยเฉพาะเรียกว่า สาขาโรคไต (NEPHROLOGY) มีแพทย์ผู้ชำนาญในสาขานี้เป็นผู้รับผิดชอบ (NEPHROLOGIST) โดยเนื้องอกและการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของไต ยังอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ UROLOGY

     การตรวจวินิจฉัยโรคในระบบนี้ อาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, เอกซเรย์, อัลตราซาวด์, CT SCAN, MRI, เครื่องมือทางด้านระบบประสาท และกล้องส่องตรวจต่าง ๆ  รวมทั้งการตรวจเนื้อทางพยาธิ เพื่อให้การวินิจฉัยแน่นอนก่อนให้การรักษา

   ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ  จะมีแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะโรค (UROLOGIST) ตามมาตรฐาน และการรับรองของแพทยสภา

 

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-20.00น.

สอบถาม โทร. 0-2561-1111 , 0-2058-1111  ต่อ 4142-3

 

แพคเกจและโปรโมชั่นศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

<