แผนกประสาทศัลยศาสตร์

ให้บริการรักษาโรคของสมอง และไขสันหลัง ดูแลคุณโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคทางระบบประสาท เครืองมืออันทันสมัย เช่น MDCT( CT scan 64 slides) Angiogram ฯลฯ

ข้อมูลแผนกประสาทศัลยศาสตร์

     ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทุกด้าน ของโรคทางระบบประสาท ทั้งโรคของสมอง และไขสันหลัง เช่นอุบัติเหตุทางสมองและไขสันหลัง ลมชัก เนื้องอกในสมองหลอดเลือดผิดปกติต่างๆในสมอง ปวดคอ ปวดหลัง โรคของกระดูกสันหลัง มีเครืองมืออันทันสมัย เช่น MDCT( CT scan 64 slides) Angiogram,Gyroknife สำหรับเนื้องอกในสมอง

ติดต่อได้ที่ 0-2058-1111 , 0-2561-1111 กด 1

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกประสาทศัลยศาสตร์

ทีมแพทย์แผนกประสาทศัลยศาสตร์