แผนกประสาทศัลยศาสตร์

ข้อมูลแผนกประสาทศัลยศาสตร์

     ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทุกด้าน ของโรคทางระบบประสาท ทั้งโรคของสมอง และไขสันหลัง เช่นอุบัติเหตุทางสมองและไขสันหลัง ลมชัก เนื้องอกในสมองหลอดเลือดผิดปกติต่างๆในสมอง ปวดคอ ปวดหลัง โรคของกระดูกสันหลัง มีเครืองมืออันทันสมัย เช่น MDCT( CT scan 64 slides) Angiogram,Gyroknife สำหรับเนื้องอกในสมอง

ติดต่อได้ที่ 0-2058-1111 , 0-2561-1111 กด 1

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกประสาทศัลยศาสตร์

ทีมแพทย์แผนกประสาทศัลยศาสตร์