แผนกประสาทศัลยศาสตร์

ให้บริการรักษาโรคของสมอง และไขสันหลัง ดูแลคุณโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคทางระบบประสาท

ข้อมูลแผนกประสาทศัลยศาสตร์

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทุกด้าน ของโรคทางระบบประสาท ทั้งโรคของสมอง และไขสันหลัง เช่นอุบัติเหตุทางสมองและไขสันหลัง ลมชัก เนื้องอกในสมอง หลอดเลือดผิดปกติต่างๆ ในสมอง ปวดคอ ปวดหลัง โรคของกระดูกสันหลัง

ศัลยกรรมประสาท(Neurosurgery Services)

 • ศัลยกรรมสมอง (Brain Surgery)
 • เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)
 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery)
 • อุบัติเหตุที่ศรีษะ (Head Injury)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ (Vascular Neurosurgery)  : เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral aneurysm), เส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation : AVM)
 • การบาดเจ็บทางระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nerve Surgery)
 • การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography : CT Scan)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance : MRI, MRA)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง (Electroencephalography: EEG) เพื่อดูการทำงานของเซลล์สมองในผู้ป่วยที่มีอาการหมดสติ มึนงง สับสน หรือประสบอุบัติเหตุทางสมอง และภาวะโรคหลอดเลือดสมอง
 • การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Polysomnography/ Sleep Test)
 • การฉีดสีเข้าเส้นเลือดสมอง (Cerebral Angiography) เป็นการฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงสมองและคอ ด้วยเครื่อง X-Ray

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย

 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) ทำที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และการตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA) ทำที่แผนกรังสีวินิจฉัย
 • เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT) ทำที่แผนกรังสีวินิจฉัย

 

นัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2058-1111 , 0-2561-1111 กด 1214

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกประสาทศัลยศาสตร์