ประสาทศัลยศาสตร์

ให้บริการรักษาโรคทางสมองและไขสันหลัง ดูแลคุณ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางระบบประสาท

ข้อมูลประสาทศัลยศาสตร์

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางระบบประสาททุกสาขา ทั้งโรคของสมองและไขสันหลัง เช่น อุบัติเหตุทางสมองและไขสันหลัง โรคลมบ้าหมู เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดในสมองผิดปกติต่างๆ ปวดคอ ปวดหลัง โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
บริการศัลยกรรมประสาท

การผ่าตัดสมอง
เนื้องอกในสมอง (เนื้องอกในสมอง)
ศัลยกรรมประสาทที่รุกรานน้อยที่สุด
บาดเจ็บที่ศีรษะ
ศัลยกรรมประสาทหลอดเลือด : หลอดเลือดโป่งพองในสมอง (cerebral aneurysm), เส้นเลือดขอดในสมอง (โรคหลอดเลือดแดงดำผิดรูป : AVM)
การบาดเจ็บที่ระบบประสาทส่วนปลาย (การผ่าตัดเส้นประสาทส่วนปลาย)
การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography : CT Scan)
การสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI, MRA)
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองของสมอง (Electroencephalography: EEG) เพื่อดูการทำงานของเซลล์สมองในผู้ป่วยที่หมดสติ วิงเวียน สับสน หรือได้รับอุบัติเหตุทางสมอง และโรคหลอดเลือดสมอง
ตรวจหาความผิดปกติของการนอน (Polysomnography/ Sleep Test)
การตรวจหลอดเลือดสมองเป็นการฉีดสีคอนทราสต์เข้าไปในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงสมองและคอโดยใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์
เครื่องมือวินิจฉัย

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
เครื่อง Electromyography (EMG) ทำที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) และการตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRA) จะทำที่แผนกรังสีวินิจฉัย
มีการทำเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT) ที่แผนกรังสีวินิจฉัย


นัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2058-1111, 0-2561-1111 กด 1214
 

แพคเกจและโปรโมชั่นประสาทศัลยศาสตร์