ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิภาวดี (Orthopedic Center, Vibhavadi Hospital)
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิภาวดี  Orthopedic Center, Vibhavadi Hospital, Bangkok Thailand
ค้นหา: ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความสำคัญของเท้าและการป้องกันการเจ็บส้นเท้า

เท้าประกอบด้วยกระดูก  28  ชิ้น  ต่อเข้ากับข้อเท้า  มีกล้ามเนื้อที่เกาะมาจากขาท่อนล่างมาที่เท้า  13  มัด  และกล้ามเนื้อภายในฝ่าเท้าอีก  19  มัด  โครงสร้างของเท้ามีส่วนโค้งของฝ่าเท้าทั้งตามยาวและตามขวาง  ทำให้เท้าสามารถรับน้ำหนักได้หลายเท่าของน้ำหนักตัว  เท้ามีความแข็งแรงรับน้ำหนักไปที่ปลายเท้าได้  เช่น  นักเต้นระบำบัลเล่ห์  และยังสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นผิวที่รองรับฝ่าเท้า  เช่น  เดินเท้าเปล่าบนพื้นทราย

 


  เท้าของเด็กหญิงอายุ  12  ปี  เด็กชายอายุ  15  ปีไปแล้ว  มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างน้อยมาก  การเจริญเติบโตของเท้าค่อนข้างสม่ำเสมอ   ประมาณ  8 – 10  ซม./ ปี ตั้งแต่อายุ
3 – 12  ปีในเด็กผู้หญิง  และ 3 – 15  ปีในเด็กผู้ชาย 

 

 


 


รูปที่  2  กราฟแสดงความยาวของเด็กหญิงและเด็กชายอายุ  1 – 18  ปี 
รูปซ้าย  ความยาวของเท้าในเด็กผู้หญิงเพิ่มขึ้นตามอายุ    หลังอายุ 12 ปีแล้วความยาวของเท้าไม่เพิ่มขึ้น
รูปขวา  ความยาวของเท้าในเด็กผู้ชายเพิ่มขึ้นตามอายุ    หลังอายุ 15 ปีแล้วความยาวของเท้าไม่เพิ่มขึ้น

แรงกดบนเท้า
เวลายืนแรงกดบนข้อเท้าผ่านมาที่เท้าประมาณ  2.5  เท่าของน้ำหนักตัว  เวลาเดิน
มีแรงกดเพิ่มขึ้นเป็น  3 – 5  เท่า   เวลาวิ่งมีแรงกดเพิ่มขึ้นได้ถึง  13  เท่าของน้ำหนักตัว  แรงกดบนกระดูกฝ่าเท้า  ทำให้กระดูกร้าวได้   พบในทหารที่ฝึกใหม่  หรือผู้ที่เต้นรำหลาย ๆ ชั่วโมง 

                 

รูปที่ 3   กราฟแสดงถึงแรงกดบนเท้า  3 – 5  เท่าของน้ำหนักตัวเวลาเดิน

  

การเลือกใช้รองเท้าที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็น  เพื่อสุขภาพของเท้า  ในเด็กควร
จะเปลี่ยนรองเท้า  เมื่อรู้สึกรองเท้าเริ่มบีบไม่ต้องรอจนรองเท้าเก่า  เพราะเท้าเด็กจะโตขึ้นทุกปี  มีการศึกษาในผู้หญิง  356  คน  พบว่า  88%  ของผู้หญิงที่มีอาการปวดเท้า  มีสาเหตุมาจากการใส่รองเท้าที่มีขนาดเล็กกว่าเท้าเฉลี่ย  1.2  ซม.  ผู้ที่ใส่รองเท้าขนาดกว้างกว่าเท้า  0.5 ซม.  ไม่มีอาการปวดเท้าและมี
การผิดปกติของรูปเท้าน้อยกว่า

  อาการเจ็บส้นเท้า  (Plantar  fascitis)  พบได้บ่อยบริเวณส้นเท้าทางด้านในมีสาเหตุได้หลายอย่าง
1. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเยื่อพังผืด  เสื่อมลงตามการใช้งาน
2. การเดินมาก  หรือได้รับแรงกดบริเวณส้นเท้ามากเกินไป
3. มีการฉีกขาดของเยื่อพังผืดที่เกาะบริเวณกระดูกส้นเท้า
4. อาจจะมีกระดูกงอกบริเวณส้นเท้า

 

รูปที่ 4   อาการเจ็บส้นเท้าเกิดจากการอักเสบของเยื่อพังผืดฝ่าเท้าบริเวณที่เกาะจากกระดูกฝ่าเท้า

อาการ
-  พบในผู้ป่วย  ส่วนใหญ่อายุระหว่าง  40 – 70   ปี
-  ผู้ป่วยมีน้ำหนักมาก
-  มักจะมีอาการปวดบริเวณส้นเท้าด้านใน
-  อาการเป็นมากเวลาตื่นนอนตอนเช้า  ลงน้ำหนักจะเจ็บมากหลังจากเดิน  2 – 3  ก้าว  อาการลดน้อยลง


การตรวจด้วยรังสีเอ็กเรซ์  อาจพบกระดูกบริเวณส้นเท้าได้
การวินิจฉัย   จากอาการปวดส้นเท้า  กดเจ็บบริเวณส้นเท้า  ปวดเวลาพักนาน ๆ หรือตื่นนอนเดินลงน้ำหนักมีอาการปวดมากขึ้น  เดินไป  3- 4  ก้าวแล้วอาการลดน้อยลง
การรักษา
  1. หลีกเลี่ยงแรงกดมาก ๆ บริเวณส้นเท้า  เช่น  การใส่รองเท้าพื้นแข็ง   เดินมากแล้ว
ยังฝืนเดินต่อ
  2.  เลือกรองเท้าที่เหมาะสมใส่แล้วไม่ปวด
  3.  ใส่เครื่องพยุงส้นเท้า

 

รูปที่ 5   เครื่องพยุงส้นเท้าใส่รองส้นเท้า   เพื่อกระจายแรงไม่ให้มีแรงกดมากที่ส้นเท้าบริเวณอักเสบ
  
4.  บริหารยืดเหยียดบริเวณเยื่อพังผืดฝ่าเท้า

 

รูปที่ 6  การบริหารยืดเหยียดบริเวณเยื่อพังผืดส้นเท้า  โดยใช้ผ้าคล้องบริเวณโคนนิ้วเท้า
แล้วดึงให้ตึง 5วินาที  ทำซ้ำ 5- 10  ครั้ง

  5.  ใช้ยาลดอาการอักเสบที่ไม่ใช่ steroid  (NSAID)
  6.  ในกรณีที่กินยารักษาไม่ดีขึ้น  หรือปวดมากแพทย์อาจพิจารณาฉีดยา  steroid  บริเวณที่อักเสบได้

ข้อแนะนำสำหรับนักกอล์ฟ
1. ท่านควรเลือกใส่รองเท้ากอล์ฟที่ใส่สบายไม่เจ็บ  ขนาดพอดีกับเท้า  และ
ปุ่มรองเท้ายังใช้ได้ดี
2. ควบคุมน้ำหนักตัว  เพราะแรงกดบนส้นเท้าสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว
3. บริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อเยื่อพังผืดฝ่าเท้าสม่ำเสมอ
4. เมื่อมีอาการปวดส้นเท้าควรพัก  หลีกเลี่ยงการเดินมาก ๆ
5. ถ้ามีอาการปวดส้นเท้ามากขึ้นควรพบแพทย์  เพราะการรักษาระยะแรก ๆ
จะได้ผลดีกว่าเมื่อเป็นเรื้อรังแล้ว

 

นพ.วีระยุทธ   เชาว์ปรีชา

Golf  injuries

others:
 • Golf Injuries การบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ
 • ปัญหาของผู้หญิงกับกีฬากอล์ฟ ตอนที่ 1
 • นักกอล์ฟควรจะออกกำลังกายอย่างไร ตอนที่ 2
 • นักกอล์ฟควรจะออกกำลังกายอย่างไร ตอนที่ 1
 • กล้ามเนื้อทำงานอย่างไร ในวงสวิงของกอล์ฟ
 • การบาดเจ็บข้อเข่า
 • เจ็บข้อศอก…รักษาไม่หาย…ทำอย่างไรดี
 • ท่านนักกอล์ฟซ้อมอย่างไรจึงจะแกร่งขึ้น และไม่เกิดการบาดเจ็บ (Healthy & Beauty 2)
 • ท่านนักกอล์ฟซ้อมหนักแค่ไหน (Heathy & Beauty 1)
 • การเปลี่ยนแปลงของประสาทเมื่อถูกตัดขาด
 • ความจำของกล้ามเนื้อ (Muscle Memory)
 • สภาพร่างกายของนักกอล์ฟ (Golf shape)
 • โปรธงชัย ใจดี กับวงสวิงที่ส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายสัมพันธ์กัน
 • สมาร์ทกอล์ฟ 1/2550
 • ตีกอล์ฟอย่างไรให้ทรงตัวได้ดี
 • กระดูก...........ที่นักกอล์ฟควรรู้จัก
 • การบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนปลาย (Peripheral nerve injury)
 • ทำไมจึงเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
 • การบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ (Golf Injuries)
 • ชีวกลศาสตร์ในกีฬากอล์ฟ (Golf Biomechanics)
 • ผิวหนังอวัยวะมหัศจรรย์ สวัสดีปีใหม่ 2548
 • การบาดเจ็บของนิ้วมือ
 • นักกอล์ฟหายใจอย่างไร……ขณะตีกอล์ฟ
 • กระดูกหักที่ถูกละเลย
 • ความสุขของนักกอล์ฟ
 • เดินปลายเท้าบิดเข้าใน…ควรทำอย่างไร ( Intoeing )
 • กระดูกสแค็ฟฟอยด์หัก (Fracture Scaphoid)
 • เอ็นไขว้หน้าข้อเข่าขาด และการป้องกัน
 • สุขภาพนักกอล์ฟ (ต่อ)
 • การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ในวงสวิงของกอล์ฟ ให้สัมพันธ์กัน
 • กายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกอล์ฟ
 • กระดูกที่นักกอล์ฟควรรู้จัก (ต่อ)
 • กระดูกที่นักกอล์ฟควรรู้จัก
 • ปัญหาการบาดเจ็บของนักกอล์ฟเด็กและเยาวชน ตอนที่ 2
 • ปัญหาการบาดเจ็บของนักกอล์ฟเด็กและเยาวชน ตอนที่ 1
 • กลุ่มอาการของเด็กที่พ่อแม่ทำตัวน่าเกลียด (The “ugly parent” Syndrome)
 • ข้อนิ้วมือและนิ้วหัวแม่มือ … งอเหยียดได้อย่างเดียวเท่านั้น
 • หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท Herniated disc
 • ทำไม...จึงปวดหลัง
 • ความสำคัญของเท้าและการป้องกันการเจ็บส้นเท้า
 • สุขภาพนักกอล์ฟ
 • กลุ่มอาการปวด ชา บริเวณข้อศอก นิ้วนางนิ้วก้อย (Cubital Tunnel Syndrome)
 • นักกอล์ฟอยากมีรูปร่างสูง ทำอย่างไรดี
 • อย่ามองข้ามความสำคัญของกระดูก !!
 • ท่านนักกอล์ฟซ้อมอย่างไรจึงจะแกร่งขึ้น และไม่เกิดการบาดเจ็บ
 • ท่านนักกอล์ฟซ้อมหนักแค่ไหน
 • การบาดเจ็บบริเวณข้อมือและกระดูกหักนักกอล์ฟ
 • กระดูกที่นักกอล์ฟควรรู้จัก
 • คลินิกนักกอล์ฟ กับนพ. วีระยุทธ เชาวน์ปรีชา

  นัดแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิภาวดี  โทร. 0-2941-2800 กด 2137,2138 ทุกวัน

  ทีมแพทย์ของเรา