รีวิวจาก คุณผกามาศ มโนการ

การทำเลสิคครั้งนี้ โลกสดใสขึ้นเยอะเลยค่ะ เหมือนได้สายตาคู่ใหม่

ขอขอบคุณ พญ.วชิรา สนธิไชย และเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์เลสิค โรงพยาบาลวิภาวดีทุกท่านค่ะ ที่คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และดูแลในการทำเลสิคครั้งนี้ ทำให้การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี ตอนนี้โลกสดใสขึ้นเยอะเลยค่ะ เหมือนได้สายตาคู่ใหม่ การมองเห็นคมชัดขึ้น สะดวกสบายขึ้นไม่ต้องคอยสวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์แล้วค่ะ