ขอบคุณคุณหมอภัทราวรรณ ภิสัชเพ็ญ ขอบคุณพี่ๆพยาบาล และพี่ๆเจ้าหน้าที่ศูนย์เลสิก "ชีวิตดูง่ายขึ้นเยอะกับการไม่ต้องหาแว่น"

ขอบคุณคุณหมอภัทราวรรณ ภิสัชเพ็ญ ขอบคุณพี่ๆพยาบาล และพี่ๆเจ้าหน้าที่ศูนย์เลสิกทุกคนที่เอ็นดูเด็กสายตาสั้นและเอียง ให้กลับมามีสายตาที่สดใสมองเห็นโลกให้ชัดขึ้น คุณหมอบอกว่าใช้เวลาอีกสักพักสายตามันจะค่อยๆปรับชัดขึ้น นี้ผ่านมาได้ 1 อาทิตย์ ชีวิตดูง่ายขึ้นเยอะกับการไม่ต้องหาแว่น ล่าสุดกลับมาตบยุงตายด้วยตาเปล่า รีวิวจาก คุณอภิรดี พิพิธหิรัญการ