"หลังทำเยี่ยมมากเลยค่ะ แก้ได้ทั้งสายตาสั่นและสายตายาว" ความประทับใจจากการทำ ICL ที่ ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลวิภาวดี Advanced Lasik Center

ขอขอบคุณรีวิวจากคุณสาวิตรี และยินดีกับดวงตาคู่ใหม่ด้วย โลกสดใสไร้แว่นไร้คอนแทคเลนส์ 

<