"ดีใจกับโลกใบใหม่มากโลกสดใสได้กลับมาอีกครั้ง"ความประทับใจหลังจากทำเลสิค ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลวิภาวดี Advanced Lasik Center

ยินดีกับคุณศิริกาญจนาด้วย จากสายตาสั้นเอียงเกือบ 700 ปัจจุบัน ไม่มีค่าสายตาแล้ว เป็น 0 ปกติ ตาเปล่ามองได้คมชัดแถวล่างสุดของชาร์ต (20/20) โลกใบใหม่สดใสคมชัดไม่ต้องพึ่งแว่นและคอนแทคเลนส์